1 Moseboken 6:20

Fåglar (flygande djur – hebr. of) av sina slag, boskapsdjur och markens kräldjur ska ett par av varje komma till dig, så att de kan överleva.


מֵהָעוֹף   לְמִינֵהוּ   וּמִן   הַבְּהֵמָה   לְמִינָהּ   מִכֹּל   רֶמֶשׂ   הָאֲדָמָה   לְמִינֵהוּ   שְׁנַיִם   מִכֹּל   יָבֹאוּ   אֵלֶיךָ   לְהַחֲיוֹת  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἀπὸ πάντων τῶν ὀρνέων τῶν πετεινῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν κτηνῶν κατὰ γένος καὶ ἀπὸ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς κατὰ γένος αὐτῶν δύο δύο ἀπὸ πάντων εἰσελεύσονται πρὸς σὲ τρέφεσθαι μετὰ σοῦ ἄρσεν καὶ θῆλυ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
9009
5775
מֵ
הָ
ע֣וֹף
från
fågel, bevingad, flygande
from
the
bird
HR/Td/Ncbsa
9005
4327
9023
לְ
מִינֵ֗
הוּ
till, för
slag, sort, art
hans
to
kind
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
4480a
9014
וּ
מִן
־
och
från
-, bindestreck
and
from
link
HC/R
9009
0929
הַ
בְּהֵמָה֙
[best. form]
boskapsdjur, boskap, fyrfotadjur
the
animal
HTd/Ncfsa
9005
4327
9024
לְ
מִינָ֔
הּ
till, för
slag, sort, art
henne, hennes
to
kind
her
HR/Ncbsc/Sp3fs
9006
3605
מִ
כֹּ֛ל
från
allt
from
all
HR/Ncbsc
7431
רֶ֥מֶשׂ kräldjur, reptiler creeping HNcbsc
9009
0127
הָֽ
אֲדָמָ֖ה
[best. form]
mark, jord
the
land
HTd/Ncfsa
9005
4327
9023
לְ
מִינֵ֑
הוּ
till, för
slag, sort, art
hans
to
kind
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
8147
שְׁנַ֧יִם två two HAcbda
9006
3605
מִ
כֹּ֛ל
från
allt
from
all
HR/Ncbsa
0935
יָבֹ֥אוּ komma, gå in, gå, föra fram to come (in) HVqi3mp
0413
9031
אֵלֶ֖י
ךָ
mot, till to(wards)
you
HRd/Sp2ms
9005
2421
9016
לְ
הַֽחֲיֽוֹת
׃
till, för
leva
[Vers slut]
to
to live
verseEnd
HR/Vhcc
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.