1 Moseboken 5:1

[Nu följer ett nytt stycke, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Här beskrivs Adams, den första generationens, fortsatta historia. I varje led nämns nu sex gånger en sista liten fras "sedan dog han", se vers 5, 8, 11, 14, 17, 20. Det blir en påminnelse om att döden regerar, se Rom 5:14. Den sjunde generationen dog inte, se vers 24. Sedan nämns samma fras igen i vers 27 och 31.]

Detta är boken (skriften; den skrivna redogörelsen) om Adams fortsatta historia (hans genealogi/släkttavla – hebr. toledot).

När Gud skapade människan, gjorde han honom i Guds avbild,


זֶה   סֵפֶר   תּוֹלְדֹת   אָדָם   בְּיוֹם   בְּרֹא   אֱלֹהִים   אָדָם   בִּדְמוּת   אֱלֹהִים   עָשָׂה   אֹתוֹ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

αὕτη ἡ βίβλος γενέσεως ἀνθρώπων ᾗ ἡμέρᾳ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὸν Αδαμ κατ᾽ εἰκόνα θεοῦ ἐποίησεν αὐτόν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
2088
זֶ֣ה detta this HTm
5612a
סֵ֔פֶר bokrulle book HNcbsc
8435
תּוֹלְדֹ֖ת genealogi, släkttavla, generation, fortsatta historia generation HNcfpc
0121
אָדָ֑ם Adam Adam HNpm
9003
3117
בְּ
י֗וֹם
i, på, med
dag
in
day
HR/Ncbsc
1254a
בְּרֹ֤א skapa to create HVqcc
0430
אֱלֹהִים֙ Gud God HNcmpa
0120
אָדָ֔ם människa man HNcbsa
9003
1823
בִּ
דְמ֥וּת
i, på, med
lika, likna, mönsterbild, föreställa
in
likeness
HR/Ncfsc
0430
אֱלֹהִ֖ים Gud God HNcmpa
6213a
עָשָׂ֥ה göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt, leva efter, agera to make HVqp3ms
0853
9033
9016
אֹתֽ
וֹ
׃
-
[Vers slut]
obj.
him
verseEnd
HTo/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.