1 Moseboken 50:23

Josef såg [sin andra son] Efraims söner till den tredje generationen; även Manasses son, Machir [Josefs barnbarn], födde barn i Josefs knä.

[Manasse var Josefs förstfödde, vars son hette Machir, se 4 Mos 26:29; 32:39–40. Uttrycket "föddes i Josefs knä" antyder att Josef adopterade sina barnbarn och barnbarnsbarn, vilket betyder att de fick del av hans välsignelse och arv, se även 1 Mos 30:3.]


וַיַּרְא   יוֹסֵף   לְאֶפְרַיִם   בְּנֵי   שִׁלֵּשִׁים   גַּם   בְּנֵי   מָכִיר   בֶּן   מְנַשֶּׁה   יֻלְּדוּ   עַל   בִּרְכֵּי   יוֹסֵף  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
וַ
יַּ֤רְא
och
se
seq
to see
Hc/Vqw3ms
3130
יוֹסֵף֙ Josef Joseph HNpm
9005
0669
לְ
אֶפְרַ֔יִם
till, för
Efraim
to
Ephraim
HR/Npm
1121a
בְּנֵ֖י son son HNcmpc
8029
שִׁלֵּשִׁ֑ים third HNcmpa
1571
גַּ֗ם också, även also HD
1121a
בְּנֵ֤י son son HNcmpc
4353
מָכִיר֙ Machir Machir HNpm
1121a
9014
בֶּן
־
son son
link
HNcbsc
4519
מְנַשֶּׁ֔ה Manasse Manasseh HNpm
3205
יֻלְּד֖וּ att föda to beget HVPp3cp
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
1290
בִּרְכֵּ֥י knä knee HNcbdc
3130
9016
יוֹסֵֽף
׃
Josef Joseph
verseEnd
HNpm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.