1 Moseboken 4:23

Lemech sade till sina båda hustrur Ada och Tsilla: "Hör min röst ni Lemechs hustrur,
    lyssna noga på mitt tal,
för jag har dräpt en man som skadat mig
    och en ung man för att han gav mig blåmärken.


וַיֹּאמֶר   לֶמֶךְ   לְנָשָׁיו   עָדָה   וְצִלָּה   שְׁמַעַן   קוֹלִי   נְשֵׁי   לֶמֶךְ   הַאְזֵנָּה   אִמְרָתִי   כִּי   אִישׁ   הָרַגְתִּי   לְפִצְעִי   וְיֶלֶד   לְחַבֻּרָתִי  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπεν δὲ Λαμεχ ταῖς ἑαυτοῦ γυναιξίν Αδα καὶ Σελλα ἀκούσατέ μου τῆς φωνῆς γυναῖκες Λαμεχ ἐνωτίσασθέ μου τοὺς λόγους ὅτι ἄνδρα ἀπέκτεινα εἰς τραῦμα ἐμοὶ καὶ νεανίσκον εἰς μώλωπα ἐμοί
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3929
לֶ֜מֶךְ Lemech Lamech HNpm
9005
0802
9023
לְ
נָשָׁ֗י
ו
till, för
kvinna
hans
to
woman
his
HR/Ncmpc/Sp3ms
5711
עָדָ֤ה Ada Adah HNpf
9002
6741
וְ
צִלָּה֙
och
Tsilla
and
Zillah
HC/Npf
8085
שְׁמַ֣עַן höra, lyssna, lyda to hear HVqv2fp
6963a
9020
קוֹלִ֔
י
röst voice
my
HNcbsc/Sp1bs
0802
נְשֵׁ֣י kvinna woman HNcmpc
3929
לֶ֔מֶךְ Lemech Lamech HNpm
0238
הַאְזֵ֖נָּה lyssna to listen HVhv2fp
0565a
9020
אִמְרָתִ֑
י
ord, tal word
my
HNcfsc/Sp1bs
3588a
כִּ֣י för for HTc
0376
אִ֤ישׁ man, hanne man HNcbsa
2026
הָרַ֙גְתִּי֙ döda to kill HVqp1cs
9005
6482
9020
לְ
פִצְעִ֔
י
till, för
skada
min
to
wound
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
9002
3206
וְ
יֶ֖לֶד
och
barn, ungdom
and
youth
HC/Ncbsa
9005
2250
9020
9016
לְ
חַבֻּרָתִֽ
י
׃
till, för
blåmärke
min
to
wound
my
verseEnd
HR/Ncfsc/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.