1 Moseboken 49:25

genom din fars Gud (El) som hjälper dig,
    och den Allsmäktige (Shaddai) som ska välsigna dig
med välsignelser från himlarna därovan,
    välsignelser från djupet [underjordiska källor] som vilar (breder ut sig) därunder,
    välsignelser från bröst och moderliv.


מֵאֵל   אָבִיךָ   וְיַעְזְרֶךָּ   וְאֵת   שַׁדַּי   וִיבָרְכֶךָּ   בִּרְכֹת   שָׁמַיִם   מֵעָל   בִּרְכֹת   תְּהוֹם   רֹבֶצֶת   תָּחַת   בִּרְכֹת   שָׁדַיִם   וָרָחַם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

παρὰ θεοῦ τοῦ πατρός σου καὶ ἐβοήθησέν σοι ὁ θεὸς ὁ ἐμὸς καὶ εὐλόγησέν σε εὐλογίαν οὐρανοῦ ἄνωθεν καὶ εὐλογίαν γῆς ἐχούσης πάντα ἕνεκεν εὐλογίας μαστῶν καὶ μήτρας
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9006
0410
מֵ
אֵ֨ל
från
Gud, gud
from
god
HR/Ncbsc
0001
9021
אָבִ֜י
ךָ
fader, far, förfader father
your
HNcbsc/Sp2ms
9002
5826
9031
וְ
יַעְזְרֶ֗
ךָּ
och
hjälpa
du
and
to help
you
HC/Vqu3ms/Sp2ms
9002
0853
וְ
אֵ֤ת
och
-
and
obj.
HC/To
7706
שַׁדַּי֙ Shaddai, Allsmäktig Almighty HNpt
9002
1288
9031
וִ
יבָ֣רְכֶ֔
ךָּ
och
välsigna
du
and
to bless
you
HC/Vpu3ms/Sp2ms
1293
בִּרְכֹ֤ת välsignelse blessing HNcfpc
8064
שָׁמַ֙יִם֙ himlar, himmel, himlen heaven HNcmpa
9006
5921a
מֵ
עָ֔ל
från
på, över, ovanför
from
upon
HR/Ncbsa
1293
בִּרְכֹ֥ת välsignelse blessing HNcfpc
8415
תְּה֖וֹם djup abyss HNcbsa
7257
רֹבֶ֣צֶת ligga to stretch HVqrfsa
8478
תָּ֑חַת undertill, underdel, under, istället för underneath HNcbsa
1293
בִּרְכֹ֥ת välsignelse blessing HNcfpc
7699a
שָׁדַ֖יִם bröst breast HNcbda
9002
7356a (hebr. 7358)
9016
וָ
רָֽחַם
׃
och

[Vers slut]
and
womb
verseEnd
HC/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.