1 Moseboken 48:20

Han välsignade dem den dagen och sade: "Av dig ska Israel välsigna och säga:
'Gud (Elohim) ska göra dig som Efraim och som Manasse', och han satte Efraim före Manasse.


וַיְבָרֲכֵם   בַּיּוֹם   הַהוּא   לֵאמוֹר   בְּךָ   יְבָרֵךְ   יִשְׂרָאֵל   לֵאמֹר   יְשִׂמְךָ   אֱלֹהִים   כְּאֶפְרַיִם   וְכִמְנַשֶּׁה   וַיָּשֶׂם   אֶת   אֶפְרַיִם   לִפְנֵי   מְנַשֶּׁה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ λέγων ἐν ὑμῖν εὐλογηθήσεται Ισραηλ λέγοντες ποιήσαι σε ὁ θεὸς ὡς Εφραιμ καὶ ὡς Μανασση καὶ ἔθηκεν τὸν Εφραιμ ἔμπροσθεν τοῦ Μανασση
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1288
9038
וַ
יְבָ֨רֲכֵ֜
ם
och
välsigna
dem
seq
to bless
them
Hc/Vpw3ms/Sp3mp
9003
3117
בַּ
יּ֣וֹם
i, på, med
dag
in
day
HRd/Ncbsa
9009
1931
הַ
הוּא֮
[best. form]
han, hon, den, det
the
he
HTd/Pp3ms
9005
0559
לֵ
אמוֹר֒
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
9003
9031
בְּ
ךָ֗
i, på, med
in
you
HR/Sp2ms
1288
יְבָרֵ֤ךְ välsigna to bless HVpi3ms
3478
יִשְׂרָאֵל֙ Israel Israel HNpm
9005
0559
לֵ
אמֹ֔ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
7760a
9031
יְשִֽׂמְ
ךָ֣
sätta, lagga, göra to set
you
HVqi3ms/Sp2ms
0430
אֱלֹהִ֔ים Gud God HNcmpa
9004
0669
כְּ
אֶפְרַ֖יִם
som
Efraim
like
Ephraim
HR/Npm
9002
9004
4519
וְ
כִ
מְנַשֶּׁ֑ה
och
Manasse
and
like
Manasseh
HC/R/Npm
9001
7760a
וַ
יָּ֥שֶׂם
och
sätta, lagga, göra
seq
to set
Hc/Vqw3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0669
אֶפְרַ֖יִם Efraim Ephraim HNpm
9005
6440
לִ
פְנֵ֥י
till, för
ansikte
to
face
HR/Ncmpc
4519
9016
מְנַשֶּֽׁה
׃
Manasse Manasseh
verseEnd
HNpm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.