1 Moseboken 48:13

Josef tog dem båda, Efraim i sin högra hand mot Israels vänstra hand, och Manasse i sin vänstra hand mot Israels högra hand, och förde dem nära honom.


וַיִּקַּח   יוֹסֵף   אֶת   שְׁנֵיהֶם   אֶת   אֶפְרַיִם   בִּימִינוֹ   מִשְּׂמֹאל   יִשְׂרָאֵל   וְאֶת   מְנַשֶּׁה   בִשְׂמֹאלוֹ   מִימִין   יִשְׂרָאֵל   וַיַּגֵּשׁ   אֵלָיו  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

λαβὼν δὲ Ιωσηφ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τόν τε Εφραιμ ἐν τῇ δεξιᾷ ἐξ ἀριστερῶν δὲ Ισραηλ τὸν δὲ Μανασση ἐν τῇ ἀριστερᾷ ἐκ δεξιῶν δὲ Ισραηλ ἤγγισεν αὐτοὺς αὐτῷ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3947
וַ
יִּקַּ֣ח
och
ta
seq
to take
Hc/Vqw3ms
3130
יוֹסֵף֮ Josef Joseph HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
8147
9028
שְׁנֵי
הֶם֒
två two
their
HAcbdc/Sp3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0669
אֶפְרַ֤יִם Efraim Ephraim HNpm
9003
3225
9023
בִּֽ
ימִינ
וֹ֙
i, på, med
höger
hans
in
right
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9006
8040
מִ
שְּׂמֹ֣אל
från
vänster
from
left
HR/Ncbsc
3478
יִשְׂרָאֵ֔ל Israel Israel HNpm
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
4519
מְנַשֶּׁ֥ה Manasse Manasseh HNpm
9003
8040
9023
בִ
שְׂמֹאל֖
וֹ
i, på, med
vänster
hans
in
left
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9006
3225
מִ
ימִ֣ין
från
höger
from
right
HR/Ncbsc
3478
יִשְׂרָאֵ֑ל Israel Israel HNpm
9001
5066
וַ
יַּגֵּ֖שׁ
och
närma sig
seq
to approach
Hc/Vhw3ms
0413
9033
9016
אֵלָֽי
ו
׃
mot, till
[Vers slut]
to(wards)
him
verseEnd
HR/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.