1 Moseboken 47:28

Jakob levde i Egyptens land 17 år. Jakobs dagar, åren av hans liv blev 147 år.


וַיְחִי   יַעֲקֹב   בְּאֶרֶץ   מִצְרַיִם   שְׁבַע   עֶשְׂרֵה   שָׁנָה   וַיְהִי   יְמֵי   יַעֲקֹב   שְׁנֵי   חַיָּיו   שֶׁבַע   שָׁנִים   וְאַרְבָּעִים   וּמְאַת   שָׁנָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐπέζησεν δὲ Ιακωβ ἐν γῇ Αἰγύπτῳ δέκα ἑπτὰ ἔτη ἐγένοντο δὲ αἱ ἡμέραι Ιακωβ ἐνιαυτῶν τῆς ζωῆς αὐτοῦ ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
2421
וַ
יְחִ֤י
och
leva
seq
to live
Hc/Vqw3ms
3290
יַעֲקֹב֙ Jakob Jacob HNpm
9003
0776
בְּ
אֶ֣רֶץ
i, på, med
land, jord
in
land
HR/Ncbsc
4714
מִצְרַ֔יִם Egypten Egypt HNpl
7651
שְׁבַ֥ע sju seven HAcbsc
6240
עֶשְׂרֵ֖ה tiotal ten HAcbsc
8141
שָׁנָ֑ה år year HNcfsa
9001
1961
וַ
יְהִ֤י
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqw3ms
3117
9014
יְמֵֽי
־
dag day
link
HNcmpc
3290
יַעֲקֹב֙ Jakob Jacob HNpm
8141
שְׁנֵ֣י år year HNcmpc
2416e
9023
חַיָּ֔י
ו
liv life
his
HNcmpc/Sp3ms
7651
שֶׁ֣בַע sju seven HAcbsa
8141
שָׁנִ֔ים år year HNcmpa
9002
0705
וְ
אַרְבָּעִ֥ים
och
fyrtio
and
forty
HC/Acmpa
9002
3967
וּ
מְאַ֖ת
och
hundra
and
hundred
HC/Acfsc
8141
9016
שָׁנָֽה
׃
år year
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.