1 Moseboken 45:26

De berättade för honom och sade: "Josef lever fortfarande och han är ledare över hela Egyptens land." Då lamslogs hans hjärta [slutade hans hjärta nästan att slå], för han kunde inte tro dem.


וַיַּגִּדוּ   לוֹ   לֵאמֹר   עוֹד   יוֹסֵף   חַי   וְכִי   הוּא   מֹשֵׁל   בְּכָל   אֶרֶץ   מִצְרָיִם   וַיָּפָג   לִבּוֹ   כִּי   לֹא   הֶאֱמִין   לָהֶם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι ὁ υἱός σου Ιωσηφ ζῇ καὶ αὐτὸς ἄρχει πάσης γῆς Αἰγύπτου καὶ ἐξέστη ἡ διάνοια Ιακωβ οὐ γὰρ ἐπίστευσεν αὐτοῖς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5046
וַ
יַּגִּ֨דוּ
och
berätta
seq
to tell
Hc/Vhw3mp
9005
9033
ל֜
וֹ
till, för
to
him
HR/Sp3ms
9005
0559
לֵ
אמֹ֗ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
5750
ע֚וֹד ännu, förtfarande, still HNcbsa
3130
יוֹסֵ֣ף Josef Joseph HNpm
2416a
חַ֔י levande alive HAabsa
9002
3588a
9014
וְ
כִֽי
־
och
för
-, bindestreck
and
for
link
HC/Tc
1931
ה֥וּא han, hon, den, det he HPp3ms
4910
מֹשֵׁ֖ל råda to rule HVqrmsa
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
-, bindestreck
in
all
link
HR/Ncbsc
0776
אֶ֣רֶץ land, jord land HNcbsc
4714
מִצְרָ֑יִם Egypten Egypt HNpl
9001
6313
וַ
יָּ֣פָג
och
lamslås, bli kraftlös, förlamas, tröttas
seq
be numb
Hc/Vqw3ms
3820a
9023
לִבּ֔
וֹ
hjärta heart
his
HNcbsc/Sp3ms
3588a
כִּ֥י för for HTc
3808
9014
לֹא
־
inte not
link
HTn
0539
הֶאֱמִ֖ין tro, vara trogen, stå fast, vara en pelare be faithful HVhp3ms
9005
9038
9016
לָ
הֶֽם
׃
till, för

[Vers slut]
to
them
verseEnd
HR/Sp3mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.