1 Moseboken 45:17

Farao sade till Josef: "Säg till dina bröder: 'Detta ska ni göra; lasta era djur och gå till Kanaans land,


Den Hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיֹּאמֶר   פַּרְעֹה   אֶל   יוֹסֵף   אֱמֹר   אֶל   אַחֶיךָ   זֹאת   עֲשׂוּ   טַעֲנוּ   אֶת   בְּעִירְכֶם   וּלְכוּ   בֹאוּ   אַרְצָה   כְּנָעַן  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

εἶπεν δὲ Φαραω πρὸς Ιωσηφ εἰπὸν τοῖς ἀδελφοῖς σου τοῦτο ποιήσατε γεμίσατε τὰ πορεῖα ὑμῶν καὶ ἀπέλθατε εἰς γῆν Χανααν

Grundtextkommentarer

MA har 16 ord, LXX har 20 (+4).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H0559
וַ (v)
יֹּ֤אמֶר (amar)
och, men
säga, tala
seq
to say
Hc
Vqw3ms
H6547
פַּרְעֹה֙ (paro)
farao Pharaoh HNcbsa
H0413
H9014
אֶל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
HR

H3130
יוֹסֵ֔ף (josef)
Josef Joseph HNpm
H0559
אֱמֹ֥ר (amar)
säga, tala to say HVqv2ms
H0413
H9014
אֶל (el)
־
till, mot, åt
-
to(wards)
link
HR

H0251
H9021
אַחֶ֖י (ach)
ךָ
bror, broder
din, ditt
brother
your
HNcmpc
Sp2ms
H2063
זֹ֣את (zot)
denna, detta this HTm
H6213a
עֲשׂ֑וּ (asah)
göra, insätta, tillförordna, forma,... to make HVqv2mp
H2943
טַֽעֲנוּ֙ (taan)
lasta to load HVqv2mp
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
HTo

H1165
H9026
בְּעִ֣ירְ (beir)
כֶ֔ם (chem)
boskap
din, ditt
cattle
your
HNcbsc
Sp2mp
H9002
H1980
H9014
וּ (v)
לְכוּ (halach)
־
och, men
gå, vandra
-
and
to go
link
HC
Vqv2mp

H0935
בֹ֖אוּ (bo)
komma, gå in, gå, föra fram to come (in) HVqv2mp
H0776
H9011
אַ֥רְצָ (erets)
ה (ha)
land, jord
[till]
land
to
HNcbsc
Sd
H3667a
H9016
כְּנָֽעַן (kenaan)
׃
Kanaan
[Vers slut]
Canaan
verseEnd
HNpl

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)