1 Moseboken 44:17

Men Josef sade: "Det skulle vara fjärran från mig att göra så. Den man i vars hand bägaren blev funnen, han ska vara min slav, men ni andra, stå upp och gå i frid (shalom) till er far."


וַיֹּאמֶר   חָלִילָה   לִּי   מֵעֲשׂוֹת   זֹאת   הָאִישׁ   אֲשֶׁר   נִמְצָא   הַגָּבִיעַ   בְּיָדוֹ   הוּא   יִהְיֶה   לִּי   עָבֶד   וְאַתֶּם   עֲלוּ   לְשָׁלוֹם   אֶל   אֲבִיכֶם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπεν δὲ Ιωσηφ μή μοι γένοιτο ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο ὁ ἄνθρωπος παρ᾽ ᾧ εὑρέθη τὸ κόνδυ αὐτὸς ἔσται μου παῖς ὑμεῖς δὲ ἀνάβητε μετὰ σωτηρίας πρὸς τὸν πατέρα ὑμῶν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֕אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
2486
חָלִ֣ילָה Gud förbjude, bort det, aldrig i livet forbid HTj
9005
9030
לִּ֔
י
till, för
to
me
HR/Sp1bs
9006
6213a
מֵ
עֲשׂ֖וֹת
från
göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt, leva efter, agera
from
to make
HR/Vqcc
2063
זֹ֑את denna, detta this HTm
9009
0376
הָ
אִ֡ישׁ
[best. form]
man, hanne
the
man
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁר֩ som, vilket, vilken which HTr
4672
נִמְצָ֨א hitta to find HVNp3ms
9009
1375
הַ
גָּבִ֜יעַ
[best. form]
bägare, skål
the
cup
HTd/Ncbsa
9003
3027
9023
בְּ
יָד֗
וֹ
i, på, med
hand
hans
in
hand
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
1931
ה֚וּא han, hon, den, det he HPp3ms
1961
9014
יִהְיֶה
־
att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be
link
HVqi3ms
9005
9030
לִּ֣
י
till, för
to
me
HR/Sp1bs
5650
עָ֔בֶד tjänare, slav servant HNcbsa
9002
0859d
וְ
אַתֶּ֕ם
och
ni
and
you(m.p.)
HC/Pp2mp
5927
עֲל֥וּ höja, dra upp, stå upp to ascend HVqv2mp
9005
7965
לְ
שָׁל֖וֹם
till, för
frid
to
peace
HR/Ncbsa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
0001
9026
9016
9017
אֲבִי
כֶֽם
׃
פ
fader, far, förfader
[Vers slut]
father
your
verseEnd
para
HNcbsc/Sp2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.