1 Moseboken 43:22

Vi har också tagit med oss andra pengar hit ner i våra händer för att köpa mat. Vi vet inte vem som lagt våra pengar i våra säckar."


וְכֶסֶף   אַחֵר   הוֹרַדְנוּ   בְיָדֵנוּ   לִשְׁבָּר   אֹכֶל   לֹא   יָדַעְנוּ   מִי   שָׂם   כַּסְפֵּנוּ   בְּאַמְתְּחֹתֵינוּ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἀργύριον ἕτερον ἠνέγκαμεν μεθ᾽ ἑαυτῶν ἀγοράσαι βρώματα οὐκ οἴδαμεν τίς ἐνέβαλεν τὸ ἀργύριον εἰς τοὺς μαρσίππους ἡμῶν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
3701
וְ
כֶ֧סֶף
och
silver
and
silver
HC/Ncbsa
0312
אַחֵ֛ר en annan, ytterligare, ännu, nästa another HAabsa
3381
הוֹרַ֥דְנוּ gå ner, stiga ner, slå sig ner, slå ner to go down HVhp1cp
9003
3027
9025
בְ
יָדֵ֖
נוּ
i, på, med
hand
vår
in
hand
our
HR/Ncbsc/Sp1bp
9005
7666
9014
לִ
שְׁבָּר
־
till, för
köpa
-, bindestreck
to
to buy grain
link
HR/Vqcc
0400
אֹ֑כֶל mat food HNcbsa
3808
לֹ֣א inte not HTn
3045
יָדַ֔עְנוּ veta to know HVqp1cp
4310
9014
מִי
־
vem who?
link
HPi
7760a
שָׂ֥ם sätta, lagga, göra to set HVqp3ms
3701
9025
כַּסְפֵּ֖
נוּ
silver silver
our
HNcbsc/Sp1bp
9003
0572
9025
9016
בְּ
אַמְתְּחֹתֵֽי
נוּ
׃
i, på, med
säck
vår
in
sack
our
verseEnd
HR/Ncfpc/Sp1bp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.