1 Moseboken 42:33

Mannen, herren i landet sade till oss, härigenom ska jag veta att ni är ärliga män, lämna en av era bröder hos mig och ta med er säd för hungersnöden i era hus och gå er väg.


וַיֹּאמֶר   אֵלֵינוּ   הָאִישׁ   אֲדֹנֵי   הָאָרֶץ   בְּזֹאת   אֵדַע   כִּי   כֵנִים   אַתֶּם   אֲחִיכֶם   הָאֶחָד   הַנִּיחוּ   אִתִּי   וְאֶת   רַעֲבוֹן   בָּתֵּיכֶם   קְחוּ   וָלֵכוּ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπεν δὲ ἡμῖν ὁ ἄνθρωπος ὁ κύριος τῆς γῆς ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι εἰρηνικοί ἐστε ἀδελφὸν ἕνα ἄφετε ὧδε μετ᾽ ἐμοῦ τὸν δὲ ἀγορασμὸν τῆς σιτοδοσίας τοῦ οἴκου ὑμῶν λαβόντες ἀπέλθατε
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
0413
9035
אֵלֵ֗י
נוּ
mot, till to(wards)
us
HRd/Sp1bp
9009
0376
הָ
אִישׁ֙
[best. form]
man, hanne
the
man
HTd/Ncbsa
0113
אֲדֹנֵ֣י herre lord HNcmpc
9009
0776
הָ
אָ֔רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9003
2063
בְּ
זֹ֣את
i, på, med
denna, detta
in
this
HR/Tm
3045
אֵדַ֔ע veta to know HVqi1cs
3588a
כִּ֥י för for HTc
3651a
כֵנִ֖ים rätt right HAampa
0859d
אַתֶּ֑ם ni you(m.p.) HPp2mp
0251
9026
אֲחִי
כֶ֤ם
bror, broder brother
your
HNcbsc/Sp2mp
9009
0259
הָֽ
אֶחָד֙
[best. form]
första, en, ett
the
one
HTd/Acbsa
5117
הַנִּ֣יחוּ vila to rest HVhv2mp
0854
9030
אִתִּ֔
י
med, från with
me
HRd/Sp1bs
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
7459
רַעֲב֥וֹן hungersnöd famine HNcbsc
1004b
9026
בָּתֵּי
כֶ֖ם
hus house
your
HNcmpc/Sp2mp
3947
קְח֥וּ ta to take HVqv2mp
9002
1980
9016
וָ
לֵֽכוּ
׃
och

[Vers slut]
and
to go
verseEnd
HC/Vqv2mp
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.