1 Moseboken 41:51

Josef gav sin förstfödda namnet Manasse, för Gud har fått mig att glömma min träldom och min fars hus. [Namnet Manasse betyder "få att glömma".]


וַיִּקְרָא   יוֹסֵף   אֶת   שֵׁם   הַבְּכוֹר   מְנַשֶּׁה   כִּי   נַשַּׁנִי   אֱלֹהִים   אֶת   כָּל   עֲמָלִי   וְאֵת   כָּל   בֵּית   אָבִי  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐκάλεσεν δὲ Ιωσηφ τὸ ὄνομα τοῦ πρωτοτόκου Μανασση ὅτι ἐπιλαθέσθαι με ἐποίησεν ὁ θεὸς πάντων τῶν πόνων μου καὶ πάντων τῶν τοῦ πατρός μου
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7121
וַ
יִּקְרָ֥א
och
ropa, proklamera, kalla, namnge
seq
to call
Hc/Vqw3ms
3130
יוֹסֵ֛ף Josef Joseph HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
8034
שֵׁ֥ם namn name HNcbsc
9009
1060
הַ
בְּכ֖וֹר
[best. form]
förstfödd
the
firstborn
HTd/Ncbsa
4519
מְנַשֶּׁ֑ה Manasse Manasseh HNpm
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
5382
9030
נַשַּׁ֤
נִי
glömma to forget
me
HVpp3ms/Sp1bs
0430
אֱלֹהִים֙ Gud God HNcmpa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
5999
9020
עֲמָלִ֔
י
olycka, möda trouble
my
HNcbsc/Sp1bs
9002
0853
וְ
אֵ֖ת
och
-
and
obj.
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
1004b
בֵּ֥ית hus house HNcbsc
0001
9020
9016
אָבִֽ
י
׃
fader, far, förfader
[Vers slut]
father
my
verseEnd
HNcbsc/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.