Avancerad sök

Sökresultat: 8

Kärnbibeln: (1)

1 Mos 41:51
Josef gav sin förstfödda namnet Manasse, för Gud har fått mig att glömma min träldom och min fars hus. [Namnet Manasse betyder "få att glömma".]

Interlinjär versionBETA: (1)

1 Mos 41:51
וַיִּקְרָא יוֹסֵף אֶת שֵׁם הַבְּכוֹר מְנַשֶּׁה כִּי נַשַּׁנִי אֱלֹהִים אֶת כָּל עֲמָלִי וְאֵת כָּל בֵּית אָבִי
och ropa Josef namn [best. form] förstfödd Menasheh eftersom glömma mig Gud allt olycka min och allt hus fader min [Vers slut]

Korsreferenser: (4)

1 Mos 37:2
[Här kommer en ny "toledot-enhet" som formar den tolfte och sista litterär enheten i Första Mosebok.]
Detta är Jakobs fortsatta historia (hans genealogi/släktträd – hebr. toledot).
[Nu följer ett nytt stycke, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Detta är den tolfte och sista sektionen i Första Mosebok. Temat är Josef som också är en förebild på Jesus. Även detta stycke följer ett kiastiskt mönster:
A Brödernas hat mot Josef (1 Mos 37:3–11)
B Josef tros vara död, Jakob sörjer (1 Mos 37:12–36)
C Mellanakt: Juda och Tamar (1 Mos 38:1–26)
D Oväntade omvända roller – Perets och Zerach (1 Mos 38:27–39:23)
E Josefs vishet (1 Mos 40:1–42:38)
F Bröderna till Egypten (1 Mos 43:1–46:7)
X Israels släkttavla (1 Mos 46:8–27)
F´ Flytten till Egypten (1 Mos 46:28–47:12)
E´ Josefs vishet (1 Mos 47:13–26)
D´ Oväntade omvända roller – Efraims och Manasses (1 Mos 48:1–22)
C´ Mellanakt: Jakob välsignar sina söner (1 Mos 49:1–28)
B´ Jakobs död, Josef begraver honom (1 Mos 49:29–50:14)
A´ Josef lugnar sina bröder (1 Mos 50:15–26)]
Josef, hans son som nu var 17 år – fortfarande en yngling, vallade småboskapen tillsammans med sina [äldre] bröder, sönerna till Bilhah [Dan och Naftali, se 1 Mos 35:25] och sönerna till Zilpa [Gad och Asher, se 1 Mos 35:26], hans fars fruar. Josef lämnade (kom hem med) dåliga rapporter om dem till sin far.
[Josef var Jakobs elfte son, Rakels förstfödda, se 1 Mos 30:24. Jakob var 108 år. Uttrycket "en yngling" kan tolkas att han var en hjälpreda, eller så betonas att han var ung och hade ansvar över flocken. Det anas att det är komplicerade familjerelationer, att Bilhah (Rakels tjänstekvinna) och Zilpa (Leahs tjänstekvinna) nämns påminner också om rivaliteten mellan Leah och Rakel, se 1 Mos 30:3, 9. En del har sett Josef som en skvallrare, men utifrån hur hans karaktär beskrivs i övrigt verkar det snarare vara så att han är noga med detaljer och trofast i det lilla, för att så småningom bli betrodd med mycket, se Luk 16:10. I vers 13 beskrivs hur han är redo och villig att skickas ut på uppdrag av sin far.]
1 Mos 37:2
[Här kommer en ny "toledot-enhet" som formar den tolfte och sista litterär enheten i Första Mosebok.]
Detta är Jakobs fortsatta historia (hans genealogi/släktträd – hebr. toledot).
[Nu följer ett nytt stycke, se 1 Mos 2:4; 5:1; 6:9; 10:1; 11:10, 27; 25:12, 19; 36:1, 9; 37:2. Detta är den tolfte och sista sektionen i Första Mosebok. Temat är Josef som också är en förebild på Jesus. Även detta stycke följer ett kiastiskt mönster:
A Brödernas hat mot Josef (1 Mos 37:3–11)
B Josef tros vara död, Jakob sörjer (1 Mos 37:12–36)
C Mellanakt: Juda och Tamar (1 Mos 38:1–26)
D Oväntade omvända roller – Perets och Zerach (1 Mos 38:27–39:23)
E Josefs vishet (1 Mos 40:1–42:38)
F Bröderna till Egypten (1 Mos 43:1–46:7)
X Israels släkttavla (1 Mos 46:8–27)
F´ Flytten till Egypten (1 Mos 46:28–47:12)
E´ Josefs vishet (1 Mos 47:13–26)
D´ Oväntade omvända roller – Efraims och Manasses (1 Mos 48:1–22)
C´ Mellanakt: Jakob välsignar sina söner (1 Mos 49:1–28)
B´ Jakobs död, Josef begraver honom (1 Mos 49:29–50:14)
A´ Josef lugnar sina bröder (1 Mos 50:15–26)]
Josef, hans son som nu var 17 år – fortfarande en yngling, vallade småboskapen tillsammans med sina [äldre] bröder, sönerna till Bilhah [Dan och Naftali, se 1 Mos 35:25] och sönerna till Zilpa [Gad och Asher, se 1 Mos 35:26], hans fars fruar. Josef lämnade (kom hem med) dåliga rapporter om dem till sin far.
[Josef var Jakobs elfte son, Rakels förstfödda, se 1 Mos 30:24. Jakob var 108 år. Uttrycket "en yngling" kan tolkas att han var en hjälpreda, eller så betonas att han var ung och hade ansvar över flocken. Det anas att det är komplicerade familjerelationer, att Bilhah (Rakels tjänstekvinna) och Zilpa (Leahs tjänstekvinna) nämns påminner också om rivaliteten mellan Leah och Rakel, se 1 Mos 30:3, 9. En del har sett Josef som en skvallrare, men utifrån hur hans karaktär beskrivs i övrigt verkar det snarare vara så att han är noga med detaljer och trofast i det lilla, för att så småningom bli betrodd med mycket, se Luk 16:10. I vers 13 beskrivs hur han är redo och villig att skickas ut på uppdrag av sin far.]
Upp 7:6
av Ashers stam 12000 [1 Mos 30:13],
av Naftalis stam 12000 [1 Mos 30:8],
av Manasses stam 12000 [Josefs ena son, se Jos 14:4; 1 Mos 41:51],
Upp 7:6
av Ashers stam 12000 [1 Mos 30:13],
av Naftalis stam 12000 [1 Mos 30:8],
av Manasses stam 12000 [Josefs ena son, se Jos 14:4; 1 Mos 41:51],