1 Moseboken 3:6

När kvinnan såg att trädet [hade frukt som] var gott (väl lämpat för) att äta och det var behagligt (attraktivt, en lust) för ögonen, och att det var ett begärligt (önskvärt, lockande) träd eftersom man skulle få förstånd (insikt), tog hon av dess frukt och åt. Hon gav också till sin man [som var alldeles intill] och han åt också.

[I denna vers finns tre verb: såg, åt och gav. Synintrycken (såg ut att vara gott och den yttre attraktionen) tillsammans med de inre känslorna (löftet om att ge högre förstånd) ledde till ett ödesdigert beslut, se Jak 1:15; 1 Joh 2:16. Sökandet av vishet utan Gud har också att göra med stolthet, se Ords 11:2. Ordet för begärligt är samma som används i förbudet mot begär, se 2 Mos 20:17.]


וַתֵּרֶא   הָאִשָּׁה   כִּי   טוֹב   הָעֵץ   לְמַאֲכָל   וְכִי   תַאֲוָה   הוּא   לָעֵינַיִם   וְנֶחְמָד   הָעֵץ   לְהַשְׂכִּיל   וַתִּקַּח   מִפִּרְיוֹ   וַתֹּאכַל   וַתִּתֵּן   גַּם   לְאִישָׁהּ   עִמָּהּ   וַיֹּאכַל  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ ὅτι καλὸν τὸ ξύλον εἰς βρῶσιν καὶ ὅτι ἀρεστὸν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἰδεῖν καὶ ὡραῖόν ἐστιν τοῦ κατανοῆσαι καὶ λαβοῦσα τοῦ καρποῦ αὐτοῦ ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν καὶ τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς καὶ ἔφαγον
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7200
וַ
תֵּ֣רֶא
och
se
seq
to see
Hc/Vqw3fs
9009
0802
הָֽ
אִשָּׁ֡ה
[best. form]
kvinnan
the
woman
HTd/Ncfsa
3588a
כִּ֣י för for HTc
2896b
טוֹב֩ gott good HAabsa
9009
6086
הָ
עֵ֨ץ
[best. form]
träd
the
tree
HTd/Ncbsa
9005
3978
לְ
מַאֲכָ֜ל
till, för
mat
to
food
HR/Ncbsa
9002
3588a
וְ
כִ֧י
och
för
and
for
HC/Tc
8378
9014
תַֽאֲוָה
־
längtan, begär desire
link
HNcfsa
1931
ה֣וּא han, hon, den, det he HPp3ms
9005
5869a
לָ
עֵינַ֗יִם
till, för
öga
to
eye
HRd/Ncbda
9002
2530a
וְ
נֶחְמָ֤ד
och
önska
and
to desire
HC/VNrmsa
9009
6086
הָ
עֵץ֙
[best. form]
träd
the
tree
HTd/Ncbsa
9005
7919a
לְ
הַשְׂכִּ֔יל
till, för
bli vis, ha framgång
to
be prudent
HR/Vhcc
9001
3947
וַ
תִּקַּ֥ח
och
ta
seq
to take
Hc/Vqw3fs
9006
6529
9023
מִ
פִּרְי֖
וֹ
från
frukt
hans
from
fruit
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9001
0398
וַ
תֹּאכַ֑ל
och
äta
seq
to eat
Hc/Vqw3fs
9001
5414
וַ
תִּתֵּ֧ן
och
ge
seq
to give
Hc/Vqw3fs
1571
9014
גַּם
־
också, även also
link
HD
9005
0376
9024
לְ
אִישָׁ֛
הּ
till, för
man, hanne
henne, hennes
to
man
her
HR/Ncbsc/Sp3fs
5973a
9034
עִמָּ֖
הּ
med with
her
HRd/Sp3fs
9001
0398
9016
וַ
יֹּאכַֽל
׃
och
äta
[Vers slut]
seq
to eat
verseEnd
Hc/Vqw3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.