1 Moseboken 35:29

Och Isak slutade att andas och dog, och blev samlad till sitt folk, gammal och full (mätt, fullkomnad; ordagrant: "sjuad" – hebr. savea) av dagar, och Esau och Jakob, hans söner, begravde honom.


וַיִּגְוַע   יִצְחָק   וַיָּמָת   וַיֵּאָסֶף   אֶל   עַמָּיו   זָקֵן   וּשְׂבַע   יָמִים   וַיִּקְבְּרוּ   אֹתוֹ   עֵשָׂו   וְיַעֲקֹב   בָּנָיו  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐκλιπὼν ἀπέθανεν καὶ προσετέθη πρὸς τὸ γένος αὐτοῦ πρεσβύτερος καὶ πλήρης ἡμερῶν καὶ ἔθαψαν αὐτὸν Ησαυ καὶ Ιακωβ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1478
וַ
יִּגְוַ֨ע
och
förgå, dö
seq
to die
Hc/Vqw3ms
3327
יִצְחָ֤ק Isak Isaac HNpm
9001
4191
וַ
יָּ֙מָת֙
och
seq
to die
Hc/Vqw3ms
9001
0622
וַ
יֵּאָ֣סֶף
och
samla
seq
to gather
Hc/VNw3ms
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
5971b
9023
עַמָּ֔י
ו
frände, släkting kinsman
his
HNcmpc/Sp3ms
2205
זָקֵ֖ן gammal old HAabsa
9002
7649
וּ
שְׂבַ֣ע
och
mätt, tillfredsställd
and
sated
HC/Aabsc
3117
יָמִ֑ים dag day HNcmpa
9001
6912
וַ
יִּקְבְּר֣וּ
och
begrava
seq
to bury
Hc/Vqw3mp
0853
9033
אֹת֔
וֹ
- obj.
him
HTo/Sp3ms
6215
עֵשָׂ֥ו Esau Esau HNpm
9002
3290
וְ
יַעֲקֹ֖ב
och
Jakob
and
Jacob
HC/Npm
1121a
9023
9016
9017
בָּנָֽי
ו
׃
פ
son
[Vers slut]
son
his
verseEnd
para
HNcmpc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.