1 Moseboken 33:13

Och han sade till honom: "Min herre vet att barnen är späda och att flockarna och hjordarna som ger di är viktiga för mig, och om vi driver dem för hårt en dag kan hela flocken dö.


וַיֹּאמֶר   אֵלָיו   אֲדֹנִי   יֹדֵעַ   כִּי   הַיְלָדִים   רַכִּים   וְהַצֹּאן   וְהַבָּקָר   עָלוֹת   עָלָי   וּדְפָקוּם   יוֹם   אֶחָד   וָמֵתוּ   כָּל   הַצֹּאן  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ κύριός μου γινώσκει ὅτι τὰ παιδία ἁπαλώτερα καὶ τὰ πρόβατα καὶ αἱ βόες λοχεύονται ἐπ᾽ ἐμέ ἐὰν οὖν καταδιώξω αὐτοὺς ἡμέραν μίαν ἀποθανοῦνται πάντα τὰ κτήνη
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
0413
9033
אֵלָ֗י
ו
mot, till to(wards)
him
HRd/Sp3ms
0113
9020
אֲדֹנִ֤
י
herre lord
my
HNcbsc/Sp1bs
3045
יֹדֵ֙עַ֙ veta to know HVqrmsa
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
9009
3206
הַ
יְלָדִ֣ים
[best. form]
barn, ungdom
the
youth
HTd/Ncmpa
7390
רַכִּ֔ים späd, ömsint tender HAampa
9002
9009
6629
וְ
הַ
צֹּ֥אן
och
småboskap, får, getter, flock
and
the
flock
HC/Td/Ncbsa
9002
9009
1241
וְ
הַ
בָּקָ֖ר
och
kor, boskap
and
the
cattle
HC/Td/Ncbsa
5763
עָל֣וֹת dia to nurse HVqrfpa
5921a
9030
עָלָ֑
י
på, över, ovanför upon
me
HRd/Sp1bs
9001
1849
9038
וּ
דְפָקוּ
ם֙
och
knacka, driva
dem
seq
to beat
them
Hc/Vqq3cp/Sp3mp
3117
י֣וֹם dag day HNcbsa
0259
אֶחָ֔ד första, en, ett one HAcbsa
9001
4191
וָ
מֵ֖תוּ
och
seq
to die
Hc/Vqq3cp
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
6629
9016
הַ
צֹּֽאן
׃
[best. form]
småboskap, får, getter, flock
[Vers slut]
the
flock
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.