1 Moseboken 2:17

men ät inte av kunskapens träd på gott och ont (skillnaden mellan välsignelse och överflöd eller misär och lidande),
för den dag du äter av det ska du med all säkerhet döden dö (döende ska du dö).

[I vers 16 finns det positiva budet att äta från alla andra träd – som är en förutsättning för att "leva livet levande". I vers 17 finns undantaget. Gud tvingar ingen till gemenskap med honom, därför måste kunskapens träd (vers 9) finnas där så att människan kan göra ett aktivt val för eller emot livet, se även 5 Mos 30:15, 19. I hebreiskan dubbleras verben äta och dö. Ordagrant står det "ätande ska du äta" och "döende ska du dö". Konstruktionen förstärker att människan verkligen fritt får äta, men även det dubbla behovet av både andlig och fysisk mat, jmf Matt 6:11; Joh 4:32. Även döden har en andlig och fysisk aspekt. Den dagen då Adam äter av kunskapens träd dör han en andlig död, som även får konsekvenser för hans fysiska kropp som blir dödlig, se Rom 8:20.]


וּמֵעֵץ   הַדַּעַת   טוֹב   וָרָע   לֹא   תֹאכַל   מִמֶּנּוּ   כִּי   בְּיוֹם   אֲכָלְךָ   מִמֶּנּוּ   מוֹת   תָּמוּת  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9006
6086
וּ
מֵ
עֵ֗ץ
och
and
from
tree
HC/R/Ncbsc
9009
1847
הַ
דַּ֙עַת֙
[best. form]
kunskap
the
knowledge
HTd/Ncfsc
2896b
ט֣וֹב gott good HAabsa
9002
7451b
וָ
רָ֔ע
och
and
evil
HC/Aabsa
3808
לֹ֥א inte not HTn
0398
תֹאכַ֖ל äta to eat HVqi2ms
4480a
9033
מִמֶּ֑
נּוּ
från from
him
HRd/Sp3ms
3588a
כִּ֗י för for HTc
9003
3117
בְּ
י֛וֹם
i, på, med
dag
in
day
HR/Ncbsc
0398
9041
אֲכָלְ
ךָ֥
äta to eat
you
HVqcc/Sp2ms
4480a
9033
מִמֶּ֖
נּוּ
från from
him
HRd/Sp3ms
4191
מ֥וֹת to die HVqaa
4191
9016
תָּמֽוּת
׃
to die
verseEnd
HVqi2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.