1 Moseboken 2:16

Herren Gud gav denna befallning [det första budet] till mannen, och sade: "Av alla träd ska du verkligen (fritt; ordagrant: ätandes) äta,


וַיְצַו   יְהוָה   אֱלֹהִים   עַל   הָאָדָם   לֵאמֹר   מִכֹּל   עֵץ   הַגָּן   אָכֹל   תֹּאכֵל  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐνετείλατο κύριος ὁ θεὸς τῷ Αδαμ λέγων ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ ἐν τῷ παραδείσῳ βρώσει φάγῃ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6680
וַ
יְצַו֙
och
befalla
seq
to command
Hc/Vpw3ms
3068
יְהוָ֣ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
אֱלֹהִ֔ים Gud God HNcmpa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
0120
הָֽ
אָדָ֖ם
[best. form]
människa
the
man
HTd/Ncbsa
9005
0559
לֵ
אמֹ֑ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
9006
3605
מִ
כֹּ֥ל
från
allt
from
all
HR/Ncbsc
6086
9014
עֵֽץ
־
träd tree
link
HNcbsc
9009
1588
הַ
גָּ֖ן
[best. form]
fruktträdgård, trädgård
the
garden
HTd/Ncbsa
0398
אָכֹ֥ל äta to eat HVqaa
0398
9016
תֹּאכֵֽל
׃
äta to eat
verseEnd
HVqi2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.