1 Moseboken 29:13

Och det skedde när Laban hörde nyheten om Jakob hans systers son, att han sprang och mötte honom och omfamnade honom och kysste honom och förde honom till sitt hus. Och han berättade om allting för Laban.


וַיְהִי   כִשְׁמֹעַ   לָבָן   אֶת   שֵׁמַע   יַעֲקֹב   בֶּן   אֲחֹתוֹ   וַיָּרָץ   לִקְרָאתוֹ   וַיְחַבֶּק   לוֹ   וַיְנַשֶּׁק   לוֹ   וַיְבִיאֵהוּ   אֶל   בֵּיתוֹ   וַיְסַפֵּר   לְלָבָן   אֵת   כָּל   הַדְּבָרִים   הָאֵלֶּה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐγένετο δὲ ὡς ἤκουσεν Λαβαν τὸ ὄνομα Ιακωβ τοῦ υἱοῦ τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ ἔδραμεν εἰς συνάντησιν αὐτῷ καὶ περιλαβὼν αὐτὸν ἐφίλησεν καὶ εἰσήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ καὶ διηγήσατο τῷ Λαβαν πάντας τοὺς λόγους τούτους
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וַ
יְהִי֩
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqw3ms
9004
8085
כִ
שְׁמֹ֨עַ
som
höra, lyssna, lyda
like
to hear
HR/Vqcc
3837a
לָבָ֜ן Laban Laban HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
8088b
9015
שֵׁ֣מַע
׀
nyhet, rykte report
separate
HNcbsc
3290
יַעֲקֹ֣ב Jakob Jacob HNpm
1121a
9014
בֶּן
־
son son
link
HNcbsc
0269
9023
אֲחֹת֗
וֹ
syster sister
his
HNcfsc/Sp3ms
9001
7323
וַ
יָּ֤רָץ
och
springa
seq
to run
Hc/Vqw3ms
9005
7122
9033
לִ
קְרָאת
וֹ֙
till, för
drabba, möta
honom
to
to encounter
him
HR/Vqcc/Sp3ms
9001
2263
9014
וַ
יְחַבֶּק
־
och
omfamna
-, bindestreck
seq
to embrace
link
Hc/Vpw3ms
9005
9033
ל
וֹ֙
till, för
to
him
HRd/Sp3ms
9001
5401a
9014
וַ
יְנַשֶּׁק
־
och
kyssa
-, bindestreck
seq
to kiss
link
Hc/Vpw3ms
9005
9033
ל֔
וֹ
till, för
to
him
HRd/Sp3ms
9001
0935
9033
וַ
יְבִיאֵ֖
הוּ
och
komma, gå in, gå, föra fram
honom
seq
to come (in)
him
Hc/Vhw3ms/Sp3ms
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
1004b
9023
בֵּית֑
וֹ
hus house
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
5608a
וַ
יְסַפֵּ֣ר
och
räkna
seq
to recount
Hc/Vpw3ms
9005
3837a
לְ
לָבָ֔ן
till, för
Laban
to
Laban
HR/Npm
0853
אֵ֥ת - obj. HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
1697
הַ
דְּבָרִ֖ים
[best. form]
ord
the
word
HTd/Ncmpa
9009
0428
9016
הָ
אֵֽלֶּה
׃
[best. form]
detta, dessa
[Vers slut]
the
these
verseEnd
HTd/Tm
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.