1 Moseboken 28:13

Plötsligt såg han Herren själv stå högst upp och säga: "Jag är Herren, din fader [förfader] Abrahams Gud och [din far] Isaks Gud. [Notera att ännu har Gud inte blivit Jakobs Gud, det är först efter brottningskampen i 1 Mos 32.] Marken som du nu ligger på ska jag ge åt dig och din säd.


וְהִנֵּה   יְהוָה   נִצָּב   עָלָיו   וַיֹּאמַר   אֲנִי   יְהוָה   אֱלֹהֵי   אַבְרָהָם   אָבִיךָ   וֵאלֹהֵי   יִצְחָק   הָאָרֶץ   אֲשֶׁר   אַתָּה   שֹׁכֵב   עָלֶיהָ   לְךָ   אֶתְּנֶנָּה   וּלְזַרְעֶךָ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ὁ δὲ κύριος ἐπεστήρικτο ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ εἶπεν ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς Αβρααμ τοῦ πατρός σου καὶ ὁ θεὸς Ισαακ μὴ φοβοῦ ἡ γῆ ἐφ᾽ ἧς σὺ καθεύδεις ἐπ᾽ αὐτῆς σοὶ δώσω αὐτὴν καὶ τῷ σπέρματί σου
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
2009
וְ
הִנֵּ֨ה
och
se, beskåda
and
behold
HC/Tj
3068
יְהוָ֜ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
5324
נִצָּ֣ב stå to stand HVNrmsa
5921a
9033
עָלָי
ו֮
på, över, ovanför upon
him
HRd/Sp3ms
9001
0559
וַ
יֹּאמַר֒
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
0589
אֲנִ֣י jag I HPp1bs
3068
יְהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
אֱלֹהֵי֙ Gud God HNcmpc
0085
אַבְרָהָ֣ם Abraham Abraham HNpm
0001
9021
אָבִ֔י
ךָ
fader, far, förfader father
your
HNcbsc/Sp2ms
9002
0430
וֵ
אלֹהֵ֖י
och
Gud
and
God
HC/Ncmpc
3327
יִצְחָ֑ק Isak Isaac HNpm
9009
0776
הָ
אָ֗רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁ֤ר som, vilket, vilken which HTr
0859a
אַתָּה֙ du you(m.s.) HPp2ms
7901
שֹׁכֵ֣ב ligga ner to lie down HVqrmsa
5921a
9034
עָלֶ֔י
הָ
på, över, ovanför upon
her
HRd/Sp3fs
9005
9031
לְ
ךָ֥
till, för
to
you
HRd/Sp2ms
5414
9034
אֶתְּנֶ֖
נָּה
ge to give
her
HVqi1cs/Sp3fs
9002
9005
2233
9021
9016
וּ
לְ
זַרְעֶֽ
ךָ
׃
och
säd
and
to
seed
your
verseEnd
HC/R/Ncbsc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.