1 Moseboken 27:39

Och Isak hans far svarade och sade till honom: "Se, jordens feta [rika/välsignade] platser ska vara din boning
    och himlarnas dagg från ovan,


וַיַּעַן   יִצְחָק   אָבִיו   וַיֹּאמֶר   אֵלָיו   הִנֵּה   מִשְׁמַנֵּי   הָאָרֶץ   יִהְיֶה   מוֹשָׁבֶךָ   וּמִטַּל   הַשָּׁמַיִם   מֵעָל  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἀποκριθεὶς δὲ Ισαακ ὁ πατὴρ αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ ἀπὸ τῆς πιότητος τῆς γῆς ἔσται ἡ κατοίκησίς σου καὶ ἀπὸ τῆς δρόσου τοῦ οὐρανοῦ ἄνωθεν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6030b
וַ
יַּ֛עַן
och
svara
seq
to answer
Hc/Vqw3ms
3327
יִצְחָ֥ק Isak Isaac HNpm
0001
9023
אָבִ֖י
ו
fader, far, förfader father
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
0413
9033
אֵלָ֑י
ו
mot, till to(wards)
him
HRd/Sp3ms
2009
הִנֵּ֞ה se, beskåda behold HTj
9006
4924a
מִ
שְׁמַנֵּ֤י
från
fet
from
fat
HR/Aampc
9009
0776
הָ
אָ֙רֶץ֙
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
1961
יִהְיֶ֣ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3ms
4186
9021
מֽוֹשָׁבֶ֔
ךָ
boplats, boning seat
your
HNcbsc/Sp2ms
9002
9006
2919
וּ
מִ
טַּ֥ל
och
dagg
and
from
dew
HC/R/Ncbsc
9009
8064
הַ
שָּׁמַ֖יִם
[best. form]
himlar, himmel, himlen
the
heaven
HTd/Ncmpa
9006
5921a
9016
מֵ
עָֽל
׃
från
på, över, ovanför
[Vers slut]
from
upon
verseEnd
HR/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.