1 Moseboken 25:24

När dagarna hade kommit då hon skulle förlösas, se, då fanns det tvillingar i hennes livmoder.


וַיִּמְלְאוּ   יָמֶיהָ   לָלֶדֶת   וְהִנֵּה   תוֹמִם   בְּבִטְנָהּ  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
4390
וַ
יִּמְלְא֥וּ
och
uppfylla, fylla
seq
to fill
Hc/Vqw3mp
3117
9024
יָמֶ֖י
הָ
dag day
her
HNcmpc/Sp3fs
9005
3205
לָ
לֶ֑דֶת
till, för
att föda
to
to beget
HR/Vqcc
9002
2009
וְ
הִנֵּ֥ה
och
Se, beskåda
and
behold
HC/Tj
8380
תוֹמִ֖ם twin HNcmpa
9003
0990
9024
9016
בְּ
בִטְנָֽ
הּ
׃
i, på, med
mage, moderliv
in
belly
her
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.