1 Moseboken 25:21

Isak bad enträget till Herren (Jahve) för sin hustru, eftersom hon var barnlös. Herren lät sig bönfallas av honom och Rebecka blev gravid.


וַיֶּעְתַּר   יִצְחָק   לַיהוָה   לְנֹכַח   אִשְׁתּוֹ   כִּי   עֲקָרָה   הִוא   וַיֵּעָתֶר   לוֹ   יְהוָה   וַתַּהַר   רִבְקָה   אִשְׁתּוֹ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐδεῖτο δὲ Ισαακ κυρίου περὶ Ρεβεκκας τῆς γυναικὸς αὐτοῦ ὅτι στεῖρα ἦν ἐπήκουσεν δὲ αὐτοῦ ὁ θεός καὶ ἔλαβεν ἐν γαστρὶ Ρεβεκκα ἡ γυνὴ αὐτοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6279
וַ
יֶּעְתַּ֨ר
och
be
seq
to pray
Hc/Vqw3ms
3327
יִצְחָ֤ק Isak Isaac HNpm
9005
3068
לַֽ
יהוָה֙
till, för
JHVH, Jahve, Herren
to
YHWH
HR/Npt
9005
5227
לְ
נֹ֣כַח
till, för
framför
to
before
HR/Ncbsc
0802
9023
אִשְׁתּ֔
וֹ
kvinna woman
his
HNcfsc/Sp3ms
3588a
כִּ֥י för for HTc
6135
עֲקָרָ֖ה ofruktsam barren HAafsa
1931
הִ֑וא han, hon, den, det he HPp3fs
9001
6279
וַ
יֵּעָ֤תֶר
och
be
seq
to pray
Hc/VNw3ms
9005
9033
ל
וֹ֙
till, för
to
him
HRd/Sp3ms
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9001
2029
וַ
תַּ֖הַר
och
Bli gravid
seq
to conceive
Hc/Vqw3fs
7259
רִבְקָ֥ה Rebecka Rebekah HNpf
0802
9023
9016
אִשְׁתּֽ
וֹ
׃
kvinna
[Vers slut]
woman
his
verseEnd
HNcfsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.