1 Moseboken 24:7

Herren (Jahve), himmelens Gud (Elohim) som har tagit mig ut från min fars hus och från det land där jag föddes och som har talat till mig och gett sin ed och sagt: "Till din säd ska jag ge detta land", han ska sända sin ängel framför dig och du ska ta en hustru åt min son därifrån.


יְהוָה   אֱלֹהֵי   הַשָּׁמַיִם   אֲשֶׁר   לְקָחַנִי   מִבֵּית   אָבִי   וּמֵאֶרֶץ   מוֹלַדְתִּי   וַאֲשֶׁר   דִּבֶּר   לִי   וַאֲשֶׁר   נִשְׁבַּע   לִי   לֵאמֹר   לְזַרְעֲךָ   אֶתֵּן   אֶת   הָאָרֶץ   הַזֹּאת   הוּא   יִשְׁלַח   מַלְאָכוֹ   לְפָנֶיךָ   וְלָקַחְתָּ   אִשָּׁה   לִבְנִי   מִשָּׁם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

κύριος ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ θεὸς τῆς γῆς ὃς ἔλαβέν με ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός μου καὶ ἐκ τῆς γῆς ἧς ἐγενήθην ὃς ἐλάλησέν μοι καὶ ὤμοσέν μοι λέγων σοὶ δώσω τὴν γῆν ταύτην καὶ τῷ σπέρματί σου αὐτὸς ἀποστελεῖ τὸν ἄγγελον αὐτοῦ ἔμπροσθέν σου καὶ λήμψῃ γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἐκεῖθεν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
3068
9015
יְהוָ֣ה
׀
JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0430
אֱלֹהֵ֣י Gud God HNcmpc
9009
8064
הַ
שָּׁמַ֗יִם
[best. form]
himlar, himmel, himlen
the
heaven
HTd/Ncmpa
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
3947
9030
לְקָחַ֜
נִי
ta to take
me
HVqp3ms/Sp1bs
9006
1004b
מִ
בֵּ֣ית
från
hus
from
house
HR/Ncbsc
0001
9020
אָבִ
י֮
fader, far, förfader father
my
HNcbsc/Sp1bs
9002
9006
0776
וּ
מֵ
אֶ֣רֶץ
och
land, jord
and
from
land
HC/R/Ncbsc
4138
9020
מֽוֹלַדְתִּ
י֒
släkt relatives
my
HNcfsc/Sp1bs
9002
0834a
וַ
אֲשֶׁ֨ר
och
som, vilket, vilken
and
which
HC/Tr
1696
9014
דִּבֶּר
־
tala to speak
link
HVpp3ms
9005
9030
לִ֜
י
till, för
to
me
HRd/Sp1bs
9002
0834a
וַ
אֲשֶׁ֤ר
och
som, vilket, vilken
and
which
HC/Tr
7650
9014
נִֽשְׁבַּֽע
־
svära, ge sin ed to swear
link
HVNp3ms
9005
9030
לִ
י֙
till, för
to
me
HRd/Sp1bs
9005
0559
לֵ
אמֹ֔ר
till, för
säga
to
to say
HR/Vqcc
9005
2233
9021
לְ
זַ֨רְעֲ
ךָ֔
till, för
säd
din, ditt
to
seed
your
HR/Ncbsc/Sp2ms
5414
אֶתֵּ֖ן ge to give HVqi1cs
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
0776
הָ
אָ֣רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9009
2063
הַ
זֹּ֑את
[best. form]
denna, detta
the
this
HTd/Tm
1931
ה֗וּא han, hon, den, det he HPp3ms
7971
יִשְׁלַ֤ח förvisa, sända ut, räcka ut to send HVqi3ms
4397
9023
מַלְאָכ
וֹ֙
ängel, budbärare messenger
his
HNcbsc/Sp3ms
9005
6440
9021
לְ
פָנֶ֔י
ךָ
till, för
ansikte
din, ditt
to
face
your
HR/Ncmpc/Sp2ms
9001
3947
וְ
לָקַחְתָּ֥
och
ta
seq
to take
Hc/Vqq2ms
0802
אִשָּׁ֛ה kvinna woman HNcfsa
9005
1121a
9020
לִ
בְנִ֖
י
till, för
son
min
to
son
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
9006
8033
9016
מִ
שָּֽׁם
׃
från
där
[Vers slut]
from
there
verseEnd
HR/D
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.