1 Moseboken 24:30

Det hände sig att när han såg ringen och armbanden på sin systers händer och när han hörde orden som Rebecka, hans syster, talade då hon sade: "Så talade mannen med mig", så han kom ut till mannen och se, han stod med kamelerna vid källan.


וַיְהִי   כִּרְאֹת   אֶת   הַנֶּזֶם   וְאֶת   הַצְּמִדִים   עַל   יְדֵי   אֲחֹתוֹ   וּכְשָׁמְעוֹ   אֶת   דִּבְרֵי   רִבְקָה   אֲחֹתוֹ   לֵאמֹר   כֹּה   דִבֶּר   אֵלַי   הָאִישׁ   וַיָּבֹא   אֶל   הָאִישׁ   וְהִנֵּה   עֹמֵד   עַל   הַגְּמַלִּים   עַל   הָעָיִן  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐγένετο ἡνίκα εἶδεν τὰ ἐνώτια καὶ τὰ ψέλια ἐπὶ τὰς χεῖρας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ καὶ ὅτε ἤκουσεν τὰ ῥήματα Ρεβεκκας τῆς ἀδελφῆς αὐτοῦ λεγούσης οὕτως λελάληκέν μοι ὁ ἄνθρωπος καὶ ἦλθεν πρὸς τὸν ἄνθρωπον ἑστηκότος αὐτοῦ ἐπὶ τῶν καμήλων ἐπὶ τῆς πηγῆς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
9015
וַ
יְהִ֣י
׀
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
?
seq
to be
separate
Hc/Vqw3ms
9004
7200
כִּ
רְאֹ֣ת
som
se
like
to see
HR/Vqcc
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
5141
הַ
נֶּ֗זֶם
[best. form]
ring
the
ring
HTd/Ncbsa
9002
0853
9014
וְֽ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
9009
6781a
הַ
צְּמִדִים֮
[best. form]
armband
the
bracelet
HTd/Ncmpa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3027
יְדֵ֣י hand hand HNcbdc
0269
9023
אֲחֹת
וֹ֒
syster sister
his
HNcfsc/Sp3ms
9002
9004
8085
9043
וּ
כְ
שָׁמְע֗
וֹ
och
höra, lyssna, lyda
and
like
to hear
he
HC/R/Vqcc/Sp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1697
דִּבְרֵ֞י ord word HNcmpc
7259
רִבְקָ֤ה Rebecka Rebekah HNpf
0269
9023
אֲחֹת
וֹ֙
syster sister
his
HNcfsc/Sp3ms
9005
0559
לֵ
אמֹ֔ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
3541
9014
כֹּֽה
־
således thus
link
HD
1696
דִבֶּ֥ר tala to speak HVpp3ms
0413
9030
אֵלַ֖
י
mot, till to(wards)
me
HRd/Sp1bs
9009
0376
הָ
אִ֑ישׁ
[best. form]
man, hanne
the
man
HTd/Ncbsa
9001
0935
וַ
יָּבֹא֙
och
komma, gå in, gå, föra fram
seq
to come (in)
Hc/Vqw3ms
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
9009
0376
הָ
אִ֔ישׁ
[best. form]
man, hanne
the
man
HTd/Ncbsa
9002
2009
וְ
הִנֵּ֛ה
och
se, beskåda
and
behold
HC/Tj
5975
עֹמֵ֥ד stå to stand HVqrmsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
1581
הַ
גְּמַלִּ֖ים
[best. form]
kamel
the
camel
HTd/Ncmpa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
5869b
9016
הָ
עָֽיִן
׃
[best. form]
källa
[Vers slut]
the
spring
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.