1 Moseboken 24:3

Jag vill att du ska avlägga en ed inför Herren (Jahve), himmelens Gud (Elohim) och jordens Gud (Elohim), att du inte ska ta en hustru åt min son från Kananéernas döttrar, bland dem som bor här.


וְאַשְׁבִּיעֲךָ   בַּיהוָה   אֱלֹהֵי   הַשָּׁמַיִם   וֵאלֹהֵי   הָאָרֶץ   אֲשֶׁר   לֹא   תִקַּח   אִשָּׁה   לִבְנִי   מִבְּנוֹת   הַכְּנַעֲנִי   אֲשֶׁר   אָנֹכִי   יוֹשֵׁב   בְּקִרְבּוֹ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐξορκιῶ σε κύριον τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὸν θεὸν τῆς γῆς ἵνα μὴ λάβῃς γυναῖκα τῷ υἱῷ μου Ισαακ ἀπὸ τῶν θυγατέρων τῶν Χαναναίων μεθ᾽ ὧν ἐγὼ οἰκῶ ἐν αὐτοῖς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
7650
9031
וְ
אַשְׁבִּ֣יעֲ
ךָ֔
och
svära, ge sin ed
du
and
to swear
you
HC/Vhu1cs/Sp2ms
9003
3068
בַּֽ
יהוָה֙
i, på, med
JHVH, Jahve, Herren
in
YHWH
HR/Npt
0430
אֱלֹהֵ֣י Gud God HNcmpc
9009
8064
הַ
שָּׁמַ֔יִם
[best. form]
himlar, himmel, himlen
the
heaven
HTd/Ncmpa
9002
0430
וֵֽ
אלֹהֵ֖י
och
Gud
and
God
HC/Ncmpc
9009
0776
הָ
אָ֑רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HC
3808
9014
לֹֽא
־
inte not
link
HTn
3947
תִקַּ֤ח ta to take HVqi2ms
0802
אִשָּׁה֙ kvinna woman HNcfsa
9005
1121a
9020
לִ
בְנִ֔
י
till, för
son
min
to
son
my
HR/Ncbsc/Sp1bs
9006
1323
מִ
בְּנוֹת֙
från
dotter
from
daughter
HR/Ncfpc
9009
3669a
הַֽ
כְּנַעֲנִ֔י
[best. form]
kanané
the
Canaanite
HTd/Ngbsa
0834a
אֲשֶׁ֥ר som, vilket, vilken which HTr
0595 (hebr. 0589)
אָנֹכִ֖י I HPp1bs
3427
יוֹשֵׁ֥ב sitta, bo, vistas to dwell HVqrmsa
9003
7130
9023
9016
בְּ
קִרְבּֽ
וֹ
׃
i, på, med
innom sig, mitt ibland
hans
in
entrails
his
verseEnd
HR/Ncbsc/Sp3ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.