1 Moseboken 24:14

Låt det ske att den unga kvinna till vilken jag ska säga: Ställ ner din kruka så att jag får dricka, hon ska då svara: Drick och jag ska även ge dina kameler att dricka, låt det vara den som är utvald för din tjänare, för Isak, så att jag kan veta att du har visat nåd (omsorgsfull kärlek) mot min herre."


וְהָיָה   הַנַּעֲרָ   אֲשֶׁר   אֹמַר   אֵלֶיהָ   הַטִּי   נָא   כַדֵּךְ   וְאֶשְׁתֶּה   וְאָמְרָה   שְׁתֵה   וְגַם   גְּמַלֶּיךָ   אַשְׁקֶה   אֹתָהּ   הֹכַחְתָּ   לְעַבְדְּךָ   לְיִצְחָק   וּבָהּ   אֵדַע   כִּי   עָשִׂיתָ   חֶסֶד   עִם   אֲדֹנִי  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἔσται ἡ παρθένος ᾗ ἂν ἐγὼ εἴπω ἐπίκλινον τὴν ὑδρίαν σου ἵνα πίω καὶ εἴπῃ μοι πίε καὶ τὰς καμήλους σου ποτιῶ ἕως ἂν παύσωνται πίνουσαι ταύτην ἡτοίμασας τῷ παιδί σου Ισαακ καὶ ἐν τούτῳ γνώσομαι ὅτι ἐποίησας ἔλεος τῷ κυρίῳ μου Αβρααμ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וְ
הָיָ֣ה
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqq3ms
9009
5291
הַֽ
נַּעֲרָ֗
[best. form]
jungfru
the
maiden
HTd/Ncfsa
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
0559
אֹמַ֤ר säga, tala to say HVqi1cs
0413
9034
אֵלֶ֙י
הָ֙
mot, till to(wards)
her
HRd/Sp3fs
5186
9014
הַטִּי
־
sträcka to stretch
link
HVhv2fs
4994
נָ֤א jag ber dig, snälla du please HTj
3537
9022
כַדֵּ
ךְ֙
kruka jar
your
HNcbsc/Sp2fs
9002
8354
וְ
אֶשְׁתֶּ֔ה
och
dricka
and
to drink
HC/Vqu1cs
9001
0559
וְ
אָמְרָ֣ה
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqq3fs
8354
שְׁתֵ֔ה dricka to drink HVqv2ms
9002
1571
9014
וְ
גַם
־
och
också, även
-, bindestreck
and
also
link
HC/D
1581
9021
גְּמַלֶּ֖י
ךָ
kamel camel
your
HNcmpc/Sp2ms
8248
אַשְׁקֶ֑ה vattna to water HVhi1cs
0853
9034
אֹתָ֤
הּ
- obj.
her
HTo/Sp3fs
3198
הֹכַ֙חְתָּ֙ förebrå to rebuke HVhp2ms
9005
5650
9021
לְ
עַבְדְּ
ךָ֣
till, för
tjänare, slav
din, ditt
to
servant
HR/Ncbsc/Sp2ms
9005
3327
לְ
יִצְחָ֔ק
till, för
Isak
to
Isaac
HR/Npm
9002
9003
9034
וּ
בָ֣
הּ
och

henne
and
in
her
HC/Rd/Sp3fs
3045
אֵדַ֔ע veta to know HVqi1cs
3588a
9014
כִּי
־
för for
link
HTc
6213a
עָשִׂ֥יתָ göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt, leva efter, agera to make HVqp2ms
2617a
חֶ֖סֶד nåd, omsorgsfull kärlek, trofasthet kindness HNcbsa
5973a
9014
עִם
־
med with
link
HR
0113
9020
9016
אֲדֹנִֽ
י
׃
herre
[Vers slut]
lord
my
verseEnd
HNcbsc/Sp1bs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.