1 Moseboken 22:6

Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Han tog elden i sin hand och kniven och de gick båda tillsammans.


וַיִּקַּח   אַבְרָהָם   אֶת   עֲצֵי   הָעֹלָה   וַיָּשֶׂם   עַל   יִצְחָק   בְּנוֹ   וַיִּקַּח   בְּיָדוֹ   אֶת   הָאֵשׁ   וְאֶת   הַמַּאֲכֶלֶת   וַיֵּלְכוּ   שְׁנֵיהֶם   יַחְדָּו  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἔλαβεν δὲ Αβρααμ τὰ ξύλα τῆς ὁλοκαρπώσεως καὶ ἐπέθηκεν Ισαακ τῷ υἱῷ αὐτοῦ ἔλαβεν δὲ καὶ τὸ πῦρ μετὰ χεῖρα καὶ τὴν μάχαιραν καὶ ἐπορεύθησαν οἱ δύο ἅμα
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3947
וַ
יִּקַּ֨ח
och
ta
seq
to take
Hc/Vqw3ms
0085
אַבְרָהָ֜ם Abraham Abraham HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
6086
עֲצֵ֣י träd tree HNcmpc
9009
5930a
הָ
עֹלָ֗ה
[best. form]
brännoffer
the
burnt offering
HTd/Ncfsa
9001
7760a
וַ
יָּ֙שֶׂם֙
och
sätta, lagga, göra
seq
to set
Hc/Vqw3ms
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
3327
יִצְחָ֣ק Isak Isaac HNpm
1121a
9023
בְּנ֔
וֹ
son son
his
HNcbsc/Sp3ms
9001
3947
וַ
יִּקַּ֣ח
och
ta
seq
to take
Hc/Vqw3ms
9003
3027
9023
בְּ
יָד֔
וֹ
i, på, med
hand
hans
in
hand
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
0784
הָ
אֵ֖שׁ
[best. form]
eld
the
fire
HTd/Ncbsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
9009
3979
הַֽ
מַּאֲכֶ֑לֶת
[best. form]
kniv
the
knife
HTd/Ncfsa
9001
1980
וַ
יֵּלְכ֥וּ
och
seq
to go
Hc/Vqw3mp
8147
9028
שְׁנֵי
הֶ֖ם
två two
their
HAcbdc/Sp3mp
3162b
9016
יַחְדָּֽו
׃
tillsammans together
verseEnd
HD
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.