1 Moseboken 22:2

Han (Gud) sade: "Ta nu din son, din ende son som du älskar, Isak, och gå till Morias land och offra honom där som ett brännoffer till mig, på ett berg som jag ska berätta för dig om.

[I den här versen används ordet ahava för första gången i GT. Ahava betyder att älska eller kärlek. Det är signifikativt att på samma sätt som Abraham älskar Isak, är Jesus Guds älskade Son. Hela detta kapitel är en bild på hur Gud kommer att offra Jesus för hela mänskligheten. In i minsta detalj ser vi här många förebilder till det som kommer ske längre fram. Gud bevisade sin kärlek till oss att han utgav sin ende Son. Faktum är att här finns en viktig förutsättning för fortsättningen på det förbund som Gud ingick med Abraham i 1 Mos 15. Om Abraham är villig att offra sin son är Gud beredd att göra samma sak, vilket också sker 2000 år senare. I ett blodsförbund måste båda parter vara villiga till samma uppoffringar för varandra.]


וַיֹּאמֶר   קַח   נָא   אֶת   בִּנְךָ   אֶת   יְחִידְךָ   אֲשֶׁר   אָהַבְתָּ   אֶת   יִצְחָק   וְלֶךְ   לְךָ   אֶל   אֶרֶץ   הַמֹּרִיָּה   וְהַעֲלֵהוּ   שָׁם   לְעֹלָה   עַל   אַחַד   הֶהָרִים   אֲשֶׁר   אֹמַר   אֵלֶיךָ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶπεν λαβὲ τὸν υἱόν σου τὸν ἀγαπητόν ὃν ἠγάπησας τὸν Ισαακ καὶ πορεύθητι εἰς τὴν γῆν τὴν ὑψηλὴν καὶ ἀνένεγκον αὐτὸν ἐκεῖ εἰς ὁλοκάρπωσιν ἐφ᾽ ἓν τῶν ὀρέων ὧν ἄν σοι εἴπω
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֡אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
3947
9014
קַח
־
ta to take
link
HVqv2ms
4994
נָ֠א jag ber dig, snälla du please HTj
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1121a
9021
בִּנְ
ךָ֙
son son
your
HNcbsc/Sp2ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3173
9021
יְחִֽידְ
ךָ֤
ende, ensam only
your
HAabsc/Sp2ms
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
0157
אָהַ֙בְתָּ֙ älska to love HVqp2ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3327
יִצְחָ֔ק Isak Isaac HNpm
9002
1980
9014
וְ
לֶךְ
־
och

-, bindestreck
and
to go
link
HC/Vqv2ms
9005
9031
לְ
ךָ֔
till, för
to
you
HRd/Sp2ms
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
0776
אֶ֖רֶץ land, jord land HNcbsc
9009
4179
הַ
מֹּרִיָּ֑ה
[best. form]
Moria
the
Moriah
HTd/Npl
9002
5927
9033
וְ
הַעֲלֵ֤
הוּ
och
höja, dra upp, stå upp
honom
and
to ascend
him
HC/Vhv2ms/Sp3ms
8033
שָׁם֙ där there HD
9005
5930a
לְ
עֹלָ֔ה
till, för
brännoffer
to
burnt offering
HR/Ncfsa
5921a
עַ֚ל på, över, ovanför upon HR
0259
אַחַ֣ד första, en, ett one HAcbsc
9009
2022
הֶֽ
הָרִ֔ים
[best. form]
berg
the
mountain
HTd/Ncmpa
0834a
אֲשֶׁ֖ר som, vilket, vilken which HTr
0559
אֹמַ֥ר säga, tala to say HVqi1cs
0413
9031
9016
אֵלֶֽי
ךָ
׃
mot, till
[Vers slut]
to(wards)
you
verseEnd
HRd/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.