1 Moseboken 21:12

Och Gud (Elohim) sade till Abraham: "Låt inte detta vara smärtsamt (sorgligt, bedrövligt) i dina ögon på grund av ynglingen och på grund av din tjänstekvinna. I allt som Sara sagt till dig ska du lyssna på hennes röst (det hon sagt), för i (genom) Isak ska säd (avkomlingar, framtida generationer) uppkallas efter dig.


וַיֹּאמֶר   אֱלֹהִים   אֶל   אַבְרָהָם   אַל   יֵרַע   בְּעֵינֶיךָ   עַל   הַנַּעַר   וְעַל   אֲמָתֶךָ   כֹּל   אֲשֶׁר   תֹּאמַר   אֵלֶיךָ   שָׂרָה   שְׁמַע   בְּקֹלָהּ   כִּי   בְיִצְחָק   יִקָּרֵא   לְךָ   זָרַע  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπεν δὲ ὁ θεὸς τῷ Αβρααμ μὴ σκληρὸν ἔστω τὸ ῥῆμα ἐναντίον σου περὶ τοῦ παιδίου καὶ περὶ τῆς παιδίσκης πάντα ὅσα ἐὰν εἴπῃ σοι Σαρρα ἄκουε τῆς φωνῆς αὐτῆς ὅτι ἐν Ισαακ κληθήσεταί σοι σπέρμα
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
0430
אֱלֹהִ֜ים Gud God HNcmpa
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
0085
אַבְרָהָ֗ם Abraham Abraham HNpm
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
7489a
יֵרַ֤ע vara ond i handling be evil HVqi3ms
9003
5869a
9021
בְּ
עֵינֶ֙י
ךָ֙
i, på, med
öga
din, ditt
in
eye
your
HR/Ncbdc/Sp2ms
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
5288
הַ
נַּ֣עַר
[best. form]
ung
the
youth
HTd/Ncbsa
9002
5921a
9014
וְ
עַל
־
och
på, över, ovanför
-, bindestreck
and
upon
link
HC/R
0519
9021
אֲמָתֶ֔
ךָ
slavinna, tjänstekvinna maidservant
your
HNcfsc/Sp2ms
3605
כֹּל֩ allt all HNcbsa
0834a
אֲשֶׁ֨ר som, vilket, vilken which HTr
0559
תֹּאמַ֥ר säga, tala to say HVqi3fs
0413
9031
אֵלֶ֛י
ךָ
mot, till to(wards)
you
HRd/Sp2ms
8283
שָׂרָ֖ה Sarah Sarah HNpf
8085
שְׁמַ֣ע höra, lyssna, lyda to hear HVqv2ms
9003
6963a
9024
בְּ
קֹלָ֑
הּ
i, på, med
röst
henne, hennes
in
voice
her
HR/Ncbsc/Sp3fs
3588a
כִּ֣י för for HTc
9003
3327
בְ
יִצְחָ֔ק
i, på, med
Isak
in
Isaac
HR/Npm
7121
יִקָּרֵ֥א ropa, proklamera, kalla, namnge to call HVNi3ms
9005
9031
לְ
ךָ֖
till, för
to
you
HRd/Sp2ms
2233
9016
זָֽרַע
׃
säd seed
verseEnd
HNcbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.