1 Moseboken 1:8

Gud kallade mellanrummet (himlavalvet) himlarna (skyn eller rymden).

Det blev kväll och det blev morgon – andra dagen (hebr. jom sheni).

[Ordet "mellanrum" är hebr. raqia, se vers 6‑8 och 14‑17. Det kan också översättas valv, fäste eller expansion och används om en uthamrad plåt. Denna expansion förklarar det som fysikerna sett om hur galaxer så småningom kunde bildas. Utifrån den nära kopplingen mellan det hebreiska ordet för vatten maim och väte (se vers 2), kan vers 6 också tolkas som att vätemoln skiljs från vätemoln i rymden så att de olika galaxerna bildades. Det hebreiska ordet för himlar är shamaim. Den sista delen, maim, är vatten. Den första delen kan vara sham, en oanvänd rot som tros ha betydelsen upphöjd. Betydelsen blir då "vattnet där ovan". En annan förklaring är att det kommer från ordet för eld esh och då blir himlen "eld-vattnen", vilket också är en passande beskrivning på en eldröd himmel när solen går upp eller ner.]


וַיִּקְרָא   אֱלֹהִים   לָרָקִיעַ   שָׁמָיִם   וַיְהִי   עֶרֶב   וַיְהִי   בֹקֶר   יוֹם   שֵׁנִי  

Läsriktning från höger till vänster

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
7121
וַ
יִּקְרָ֧א
och
seq
to call
Hc/Vqw3ms
0430
אֱלֹהִ֛ים Gud God HNcmpa
9005
7549
לָֽ
רָקִ֖יעַ
till, för
to
expanse
HRd/Ncbsa
8064
שָׁמָ֑יִם himlar heaven HNcmpa
9001
1961
9014
וַֽ
יְהִי
־
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
link
Hc/Vqw3ms
6153
עֶ֥רֶב evening HNcbsa
9001
1961
9014
וַֽ
יְהִי
־
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
link
Hc/Vqw3ms
1242
בֹ֖קֶר morgon morning HNcbsa
3117
י֥וֹם dag day HNcbsa
8145
9016
9017
שֵׁנִֽי
׃
פ

[Vers slut]
second
verseEnd
para
HAobsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.