1 Moseboken 1:30

Ja, även för alla jordens (markens) djur
    och alla himlens fåglar
och alla som krälar (rör sig) på jorden – allt som har liv –
varje grön ört (växt) till föda (mat)." Och det skedde så.


וּלְכָל   חַיַּת   הָאָרֶץ   וּלְכָל   עוֹף   הַשָּׁמַיִם   וּלְכֹל   רוֹמֵשׂ   עַל   הָאָרֶץ   אֲשֶׁר   בּוֹ   נֶפֶשׁ   חַיָּה   אֶת   כָּל   יֶרֶק   עֵשֶׂב   לְאָכְלָה   וַיְהִי   כֵן  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τῆς γῆς καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ παντὶ ἑρπετῷ τῷ ἕρποντι ἐπὶ τῆς γῆς ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ ψυχὴν ζωῆς πάντα χόρτον χλωρὸν εἰς βρῶσιν καὶ ἐγένετο οὕτως
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9005
3605
9014
וּֽ
לְ
כָל
־
och
allt
and
to
all
link
HC/R/Ncbsc
2416c
חַיַּ֣ת levande living thing HNcfsc
9009
0776
הָ֠
אָרֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9002
9005
3605
9014
וּ
לְ
כָל
־
och
allt
and
to
all
link
HC/R/Ncbsc
5775
ע֨וֹף fågel, bevingad, flygande bird HNcbsc
9009
8064
הַ
שָּׁמַ֜יִם
[best. form]
himlar, himmel, himlen
the
heaven
HTd/Ncmpa
9002
9005
3605
9015
וּ
לְ
כֹ֣ל
׀
och
allt
and
to
all
separate
HC/R/Ncbsc
7430
רוֹמֵ֣שׂ röra sig to creep HVqrmsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
0776
הָ
אָ֗רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
9003
9033
בּ
וֹ֙
i, på, med
in
him
HRd/Sp3ms
5315
נֶ֣פֶשׁ själ, liv soul HNcbsa
2416a
חַיָּ֔ה levande alive HAafsa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3418
יֶ֥רֶק grön green HNcbsa
6212
עֵ֖שֶׂב vegetation vegetation HNcbsa
9005
0402
לְ
אָכְלָ֑ה
till, för
föda, mat
to
food
HR/Ncfsa
9001
1961
9014
וַֽ
יְהִי
־
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
-, bindestreck
seq
to be
link
Hc/Vqw3ms
3651c
9016
כֵֽן
׃
so
verseEnd
HD
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.