1 Moseboken 1:29

Gud (Elohim) sade: "Se [hebr. hinneh – ger betoning], jag ger er alla fröbärande ört på hela jorden och varje träd som har fröbärande frukt – åt er ska de bli som föda.


וַיֹּאמֶר   אֱלֹהִים   הִנֵּה   נָתַתִּי   לָכֶם   אֶת   כָּל   עֵשֶׂב   זֹרֵעַ   זֶרַע   אֲשֶׁר   עַל   פְּנֵי   כָל   הָאָרֶץ   וְאֶת   כָּל   הָעֵץ   אֲשֶׁר   בּוֹ   פְרִי   עֵץ   זֹרֵעַ   זָרַע   לָכֶם   יִהְיֶה   לְאָכְלָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶπεν ὁ θεός ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν πᾶν χόρτον σπόριμον σπεῖρον σπέρμα ὅ ἐστιν ἐπάνω πάσης τῆς γῆς καὶ πᾶν ξύλον ὃ ἔχει ἐν ἑαυτῷ καρπὸν σπέρματος σπορίμου ὑμῖν ἔσται εἰς βρῶσιν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
0430
אֱלֹהִ֗ים Gud God HNcmpa
2009
הִנֵּה֩ se, beskåda behold HTj
5414
נָתַ֨תִּי ge to give HVqp1cs
9005
9036
לָ
כֶ֜ם
till, för
to
you
HRd/Sp2mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
6212
9015
עֵ֣שֶׂב
׀
vegetation vegetation
separate
HNcbsa
2232
זֹרֵ֣עַ to sow HVqrmsa
2233
זֶ֗רַע säd seed HNcbsa
0834a
אֲשֶׁר֙ som, vilket, vilken which HTr
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
6440
פְּנֵ֣י ansikte face HNcmpc
3605
9014
כָל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
0776
הָ
אָ֔רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
9009
6086
הָ
עֵ֛ץ
[best. form]
träd
the
tree
HTd/Ncbsa
0834a
9014
אֲשֶׁר
־
som, vilket, vilken which
link
HTr
9003
9033
בּ֥
וֹ
i, på, med
in
him
HRd/Sp3ms
6529
9014
פְרִי
־
frukt fruit
link
HNcbsc
6086
עֵ֖ץ träd tree HNcbsa
2232
זֹרֵ֣עַ to sow HVqrmsa
2233
זָ֑רַע säd seed HNcbsa
9005
9036
לָ
כֶ֥ם
till, för
to
you
HRd/Sp2mp
1961
יִֽהְיֶ֖ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3ms
9005
0402
9016
לְ
אָכְלָֽה
׃
till, för
föda, mat
[Vers slut]
to
food
verseEnd
HR/Ncfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.