1 Moseboken 1:28

Och Gud (Elohim) välsignade dem (gav dem framgång, förmågan att växa). Och Gud (Elohim) och sade till dem: "Var fruktsamma, föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er [använd dess resurser för att tjäna Gud och människor] och råd (ha auktoritet) över
    fiskarna i havet
    och fåglarna i himlen.
    Ja, över allt levande (alla djur) som kryper (rör sig) på jorden."


וַיְבָרֶךְ   אֹתָם   אֱלֹהִים   וַיֹּאמֶר   לָהֶם   אֱלֹהִים   פְּרוּ   וּרְבוּ   וּמִלְאוּ   אֶת   הָאָרֶץ   וְכִבְשֻׁהָ   וּרְדוּ   בִּדְגַת   הַיָּם   וּבְעוֹף   הַשָּׁמַיִם   וּבְכָל   חַיָּה   הָרֹמֶשֶׂת   עַל   הָאָרֶץ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ηὐλόγησεν αὐτοὺς ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς καὶ ἄρχετε τῶν ἰχθύων τῆς θαλάσσης καὶ τῶν πετεινῶν τοῦ οὐρανοῦ καὶ πάντων τῶν κτηνῶν καὶ πάσης τῆς γῆς καὶ πάντων τῶν ἑρπετῶν τῶν ἑρπόντων ἐπὶ τῆς γῆς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1288
וַ
יְבָ֣רֶךְ
och
välsigna
seq
to bless
Hc/Vpw3ms
0853
9038
אֹתָ
ם֮
- obj.
them
HTo/Sp3mp
0430
אֱלֹהִים֒ Gud God HNcmpa
9001
0559
וַ
יֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
9005
9038
לָ
הֶ֜ם
till, för
to
them
HRd/Sp3mp
0430
אֱלֹהִ֗ים Gud God HNcmpa
6509
פְּר֥וּ bli fruktsam be fruitful HVqv2mp
9002
7235a
וּ
רְב֛וּ
och
föröka, stiga
and
to multiply
HC/Vqv2mp
9002
4390
וּ
מִלְא֥וּ
och
uppfylla, fylla
and
to fill
HC/Vqv2mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
0776
הָ
אָ֖רֶץ
[best. form]
land, jord
the
land
HTd/Ncbsa
9002
3533
9034
וְ
כִבְשֻׁ֑
הָ
och
lägga under, betvinga
henne
and
to subdue
her
HC/Vqv2mp/Sp3fs
9002
7287a
וּ
רְד֞וּ
och
råda
and
to rule
HC/Vqv2mp
9003
1710
בִּ
דְגַ֤ת
i, på, med
fisk
in
fish
HR/Ncfsc
9009
3220
הַ
יָּם֙
[best. form]
hav
the
sea
HTd/Ncbsa
9002
9003
5775
וּ
בְ
ע֣וֹף
och
fågel, bevingad, flygande
and
in
bird
HC/R/Ncbsc
9009
8064
הַ
שָּׁמַ֔יִם
[best. form]
himlar, himmel, himlen
the
heaven
HTd/Ncmpa
9002
9003
3605
9014
וּ
בְ
כָל
־
och
allt
and
in
all
link
HC/R/Ncbsc
2416a
חַיָּ֖ה levande alive HNcfsa
9009
7430
הָֽ
רֹמֶ֥שֶׂת
[best. form]
röra sig
the
to creep
HTd/Vqrfsa
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
9009
0776
9016
הָ
אָֽרֶץ
׃
[best. form]
land, jord
[Vers slut]
the
land
verseEnd
HTd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.