1 Moseboken 1:22

Gud (Elohim) välsignade dem (gav dem framgång, förmågan att växa) och sade: "Var fruktsamma och föröka er och uppfyll havets vatten, och låt fåglarna (insekterna, alla djur med vingar) föröka sig på jorden (landytan)."


וַיְבָרֶךְ   אֹתָם   אֱלֹהִים   לֵאמֹר   פְּרוּ   וּרְבוּ   וּמִלְאוּ   אֶת   הַמַּיִם   בַּיַּמִּים   וְהָעוֹף   יִרֶב   בָּאָרֶץ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ηὐλόγησεν αὐτὰ ὁ θεὸς λέγων αὐξάνεσθε καὶ πληθύνεσθε καὶ πληρώσατε τὰ ὕδατα ἐν ταῖς θαλάσσαις καὶ τὰ πετεινὰ πληθυνέσθωσαν ἐπὶ τῆς γῆς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1288
וַ
יְבָ֧רֶךְ
och
välsigna
seq
to bless
Hc/Vpw3ms
0853
9038
אֹתָ֛
ם
- obj.
them
HTo/Sp3mp
0430
אֱלֹהִ֖ים Gud God HNcmpa
9005
0559
לֵ
אמֹ֑ר
till, för
säga, tala
to
to say
HR/Vqcc
6509
פְּר֣וּ bli fruktsam be fruitful HVqv2mp
9002
7235a
וּ
רְב֗וּ
och
föröka, stiga
and
to multiply
HC/Vqv2mp
9002
4390
וּ
מִלְא֤וּ
och
uppfylla, fylla
and
to fill
HC/Vqv2mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
4325
הַ
מַּ֙יִם֙
[best. form]
vatten
the
water
HTd/Ncmpa
9003
3220
בַּ
יַּמִּ֔ים
i, på, med
hav
in
sea
HRd/Ncmpa
9002
9009
5775
וְ
הָ
ע֖וֹף
och
fågel, bevingad, flygande
and
the
bird
HC/Td/Ncbsa
7235a
יִ֥רֶב föröka, stiga to multiply HVqi3ms
9003
0776
9016
בָּ
אָֽרֶץ
׃
i, på, med
land, jord
[Vers slut]
in
land
verseEnd
HRd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.