Avancerad sök

Sökresultat: 7

Kärnbibeln: (1)

1 Mos 1:16

Och Gud (Elohim) gjorde (satte; tillförordnade – hebr. asah) de två stora ljusbärarna,
den större [solen] för att råda över dagen,
och den mindre [månen] för att råda över natten – liksom [även] stjärnorna [gör].
[Himlakropparna som tidigare skapats (vers 1) tillskrivs nu sina uppgifter. Två olika hebreiska ord (bara och asa) för att skapa/göra används i skapelseberättelsen (1 Mos 1:1–2:3). Hebr. bara används vid nya dramatiska skeden som när hela universum skapas (vers 1), när djurlivet börjar skapas (vers 21), när människan skapas (tre ggr i vers 26) och berättelsens sista sammanfattande vers (1 Mos 2:3) och ramar in hela den första enheten vars fokus är just skapandet. Hebr. asa är vanligt i GT och används om att göra, tillverka eller placera/sätta något på ett visst sätt eller till en viss funktion. Men även för att färdigställa, ordna eller arrangera något, att insätta eller tillförordna någon/något i en uppgift eller funktion, vilket är betydelsen här, se vers 7, 11, 12, 16, 25, 26, 31 och 1 Mos 2:2.]

Interlinjär versionBETA: (1)

1 Mos 1:16
וַיַּעַשׂ אֱלֹהִים אֶת שְׁנֵי הַמְּאֹרֹת הַגְּדֹלִים אֶת הַמָּאוֹר הַגָּדֹל לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם וְאֶת הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה וְאֵת הַכּוֹכָבִים
och göra Gud två [best. form] ljusbärare [best. form] stor [best. form] ljusbärare [best. form] stor till välde [best. form] dag och [best. form] ljusbärare [best. form] mindre till välde [best. form] natt och [best. form] stjärna [Vers slut]

Hebreiska ord: (1)

H6213a
göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt - עָשָׂה (asah)
Ordet asa har huvudbetydelsen att göra något. Detta rotord har en rik variation av betydelser (forma, skapa, insätta, leva efter, handla efter), men anknyter alltid på något sätt till det som i någon mening går att göra. Ordet är vanligt förekommande i GT och kontexten avgör vilken översättning som ger mest rättvisa åt ordet i varje sammanhang. När det används tillsammans med shamar (lyda, vakta, hålla) handlar görandet främst om hur någon ska agera och uppföra sig, se t.ex. 3 Mos 18:4.

 1. Göra, placera, sätta något på ett speciellt sätt, göra något av ett visst material osv. (1 Mos 3:21; 2 Mos 36:11,13, 14, 17-20, 23, 31, 35-37; 37:1, 4, 6–7, 10–12, 15–17, 23, 25–26, 28–29; 38:1–4, 6, 8–9, 30; 39:2, 8, 22; 4 Mos 21:9)
  • Göra eller placera något och sedan artikeln ”ל”. (1 Mos 1:16, 25; 2 Mos 36:33)
 2. Ordna och arrangera en fest eller bjudning av något slag. (1 Mos 19:3; 21:8; 26:30; 29:22; 40:20: 50:10
 3. Göra tecken och under. (1 Mos 21:1; 2 Mos 4:30; 8:9, 20, 27; 9:6)
 4. Göra, ordna eller arrangera enligt instruktion. (1 Mos 6:22; 7:5; 29:28; 42:25; 43:17; 44:2; 2 Mos 7:6; 8:13, 31; 9:6; 17:6, 10; 18:24; 40:16; 3 Mos 8:4, 36; 16:34; 4 Mos 8:3, 20; 17:11; 20:27; 23:2, 30; 27:22; 31:31)
 5. Utöver dessa betydelser används asa även för många andra betydelser i GT:
  • Göra/uppträda på ett visst sätt (2 Sam 15:6)
  • Sluta fred (Jos 9:15)
  • ”Göra” krig (1 Mos 14:2)
  • Ge seger (1 Sam 19:5; 2 Sam 23:10, 12)
  • Göra sig ett namn (2 Sam 8:13)
  • ”Göra” ett skrik, klagorop (kanske även i betydelsen "orsaka förstörelse") (1 Mos 18:21)
  • Att skaffa sig något (1 Kung 1:5)
  • Göra ont eller gott i Herrens eller andras ögon (1 Mos 24:49; 1 Kung 11:6; 14:22; 15:11, 26, 34; 16:30; 22:53; 2 Kung 8:18, 27; 12:2; 13:2; 14:3, 24; 15:3, 9, 18, 24, 28, 34; 17:2; 18:3; 21:2, 20; 22:2; 23:32, 37; 24:9, 19; 2 Krön 12:14; 14:1; 21:6; 22:4; 24:2; 25:2; 26:4; 27:2; 29:2; 31:20; 33:2, 22; 34:2; 36:5, 9, 12; Jer 52:2)
  • Utse, ordinera, instifta, bestämma någon till en roll (1 Mos 12:2; 1 Kung 12:31-33; 13:33; 2 Krön 2:18)
  • Producera, ge skörd (Jes 5:2, 4)
  • Tillreda (göra) en måltid (1 Mos 27:4, 7, 31)

Korsreferenser: (4)

1 Mos 1:16

Och Gud (Elohim) gjorde (satte; tillförordnade – hebr. asah) de två stora ljusbärarna,
den större [solen] för att råda över dagen,
och den mindre [månen] för att råda över natten – liksom [även] stjärnorna [gör].
[Himlakropparna som tidigare skapats (vers 1) tillskrivs nu sina uppgifter. Två olika hebreiska ord (bara och asa) för att skapa/göra används i skapelseberättelsen (1 Mos 1:1–2:3). Hebr. bara används vid nya dramatiska skeden som när hela universum skapas (vers 1), när djurlivet börjar skapas (vers 21), när människan skapas (tre ggr i vers 26) och berättelsens sista sammanfattande vers (1 Mos 2:3) och ramar in hela den första enheten vars fokus är just skapandet. Hebr. asa är vanligt i GT och används om att göra, tillverka eller placera/sätta något på ett visst sätt eller till en viss funktion. Men även för att färdigställa, ordna eller arrangera något, att insätta eller tillförordna någon/något i en uppgift eller funktion, vilket är betydelsen här, se vers 7, 11, 12, 16, 25, 26, 31 och 1 Mos 2:2.]
1 Mos 1:16

Och Gud (Elohim) gjorde (satte; tillförordnade – hebr. asah) de två stora ljusbärarna,
den större [solen] för att råda över dagen,
och den mindre [månen] för att råda över natten – liksom [även] stjärnorna [gör].
[Himlakropparna som tidigare skapats (vers 1) tillskrivs nu sina uppgifter. Två olika hebreiska ord (bara och asa) för att skapa/göra används i skapelseberättelsen (1 Mos 1:1–2:3). Hebr. bara används vid nya dramatiska skeden som när hela universum skapas (vers 1), när djurlivet börjar skapas (vers 21), när människan skapas (tre ggr i vers 26) och berättelsens sista sammanfattande vers (1 Mos 2:3) och ramar in hela den första enheten vars fokus är just skapandet. Hebr. asa är vanligt i GT och används om att göra, tillverka eller placera/sätta något på ett visst sätt eller till en viss funktion. Men även för att färdigställa, ordna eller arrangera något, att insätta eller tillförordna någon/något i en uppgift eller funktion, vilket är betydelsen här, se vers 7, 11, 12, 16, 25, 26, 31 och 1 Mos 2:2.]
Jer 31:35
Så säger Herren (Jahve):
"Vem har gett solen
till ljus som dagen,
och direktiven till månen och stjärnorna
till att lysa om natten [1 Mos 1:14–18],
vem rör upp havet
så att dess vågor ryter?
Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) är hans namn.
Jer 31:35
Så säger Herren (Jahve):
"Vem har gett solen
till ljus som dagen,
och direktiven till månen och stjärnorna
till att lysa om natten [1 Mos 1:14–18],
vem rör upp havet
så att dess vågor ryter?
Härskarornas Herre (Jahve Sebaot) är hans namn.