1 Moseboken 1:16

Gud (Elohim) gjorde (satte; tillförordnade – hebr. asa) de två stora ljusbärarna, den större [solen] för att råda över dagen,
och den mindre [månen] för att råda över natten – liksom [även] stjärnorna [gör].

[Himlakropparna som tidigare skapats (vers 1) tillskrivs nu sina uppgifter. Två olika hebreiska ord (bara och asa) för att skapa/göra används i skapelseberättelsen (1 Mos 1:1–2:3).
  • Hebr. bara används vid nya dramatiska skeden som när hela universum skapas (vers 1), när djurlivet börjar skapas (vers 21), när människan skapas (tre ggr i vers 26) och berättelsens sista sammanfattande vers (1 Mos 2:3) och ramar in hela den första enheten vars fokus är just skapandet.
  • Hebr. asa är vanligt i GT och användas om att göra, tillverka eller placera/sätta något på ett visst sätt eller till en viss funktion. Men även för att färdigställa, ordna eller arrangera något, att insätta eller tillförordna någon/något i en uppgift eller funktion, vilket är betydelsen här, se vers 7, 11, 12, 16, 25, 26, 31 och 1 Mos 2:2.
]


וַיַּעַשׂ   אֱלֹהִים   אֶת   שְׁנֵי   הַמְּאֹרֹת   הַגְּדֹלִים   אֶת   הַמָּאוֹר   הַגָּדֹל   לְמֶמְשֶׁלֶת   הַיּוֹם   וְאֶת   הַמָּאוֹר   הַקָּטֹן   לְמֶמְשֶׁלֶת   הַלַּיְלָה   וְאֵת   הַכּוֹכָבִים  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τοὺς δύο φωστῆρας τοὺς μεγάλους τὸν φωστῆρα τὸν μέγαν εἰς ἀρχὰς τῆς ἡμέρας καὶ τὸν φωστῆρα τὸν ἐλάσσω εἰς ἀρχὰς τῆς νυκτός καὶ τοὺς ἀστέρας
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
6213a
וַ
יַּ֣עַשׂ
och
göra, insätta, tillförordna, forma, tillverka, skapa, handla enligt, leva efter, agera
seq
to make
Hc/Vqw3ms
0430
אֱלֹהִ֔ים Gud God HNcmpa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
8147
שְׁנֵ֥י två two HAcbdc
9009
3974
הַ
מְּאֹרֹ֖ת
[best. form]
ljus
the
light
HTd/Ncfpa
9009
1419a
הַ
גְּדֹלִ֑ים
[best. form]
stor
the
great
HTd/Aampa
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
9009
3974
הַ
מָּא֤וֹר
[best. form]
ljus
the
light
HTd/Ncbsa
9009
1419a
הַ
גָּדֹל֙
[best. form]
stor
the
great
HTd/Aabsa
9005
4475
לְ
מֶמְשֶׁ֣לֶת
till, för
välde
to
dominion
HR/Ncfsc
9009
3117
הַ
יּ֔וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
9009
3974
הַ
מָּא֤וֹר
[best. form]
ljus
the
light
HTd/Ncbsa
9009
6996b
הַ
קָּטֹן֙
[best. form]
mindre
the
small
HTd/Aabsa
9005
4475
לְ
מֶמְשֶׁ֣לֶת
till, för
välde
to
dominion
HR/Ncfsc
9009
3915
הַ
לַּ֔יְלָה
[best. form]
natt
the
night
HTd/Ncbsa
9002
0853
וְ
אֵ֖ת
och
-
and
obj.
HC/To
9009
3556
9016
הַ
כּוֹכָבִֽים
׃
[best. form]
stjärna
[Vers slut]
the
star
verseEnd
HTd/Ncmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.