1 Moseboken 19:35

Och de berusade sin far med vin den natten också. Och den yngre steg upp och låg med honom, och han visste inte när hon lade sig ner eller när hon steg upp.


וַתַּשְׁקֶיןָ   גַּם   בַּלַּיְלָה   הַהוּא   אֶת   אֲבִיהֶן   יָיִן   וַתָּקָם   הַצְּעִירָה   וַתִּשְׁכַּב   עִמּוֹ   וְלֹא   יָדַע   בְּשִׁכְבָהּ   וּבְקֻמָהּ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐπότισαν δὲ καὶ ἐν τῇ νυκτὶ ἐκείνῃ τὸν πατέρα αὐτῶν οἶνον καὶ εἰσελθοῦσα ἡ νεωτέρα ἐκοιμήθη μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῆς καὶ οὐκ ᾔδει ἐν τῷ κοιμηθῆναι αὐτὴν καὶ ἀναστῆναι
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
8248
וַ
תַּשְׁקֶ֜יןָ
och
vattna
seq
to water
Hc/Vhw3fp
1571
גַּ֣ם också, även also HD
9003
3915
בַּ
לַּ֧יְלָה
i, på, med
natt
in
night
HRd/Ncbsa
9009
1931
הַ
ה֛וּא
[best. form]
han, hon, den, det
the
he
HTd/Pp3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
0001
9029
אֲבִי
הֶ֖ן
fader, far, förfader father
their
HNcbsc/Sp3fp
3196
יָ֑יִן vin wine HNcbsa
9001
6965b
וַ
תָּ֤קָם
och
upprätta, bekräfta
seq
to arise
Hc/Vqw3fs
9009
6810
הַ
צְּעִירָה֙
[best. form]
yngre
the
little
HTd/Aafsa
9001
7901
וַ
תִּשְׁכַּ֣ב
och
ligga ner
seq
to lie down
Hc/Vqw3fs
5973a
9033
עִמּ֔
וֹ
med with
him
HRd/Sp3ms
9002
3808
9014
וְ
לֹֽא
־
och
inte
-, bindestreck
and
not
link
HC/Tn
3045
יָדַ֥ע veta to know HVqp3ms
9003
7901
9044
בְּ
שִׁכְבָ֖
הּ
i, på, med
ligga ner
hon
in
to lie down
she
HR/Vqcc/Sp3fs
9002
9003
6965b
9044
9016
וּ
בְ
קֻמָֽ
הּ
׃
och
upprätta, bekräfta
and
in
to arise
she
verseEnd
HC/R/Vqcc/Sp3fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.