Avancerad sök

Sökresultat: 11

Kärnbibeln: (1)

1 Mos 19:27
Och Abraham steg upp tidigt på morgonen på den plats där han hade stått inför Herren (Jahve).

Interlinjär versionBETA: (1)

1 Mos 19:27
וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר עָמַד שָׁם אֶת פְּנֵי יְהוָה
och stiga upp Abraham i morgon till [best. form] plats som stå upprätt där med ansikte JHVH [Vers slut]

Personer: (1)

Abraham (Abram)
Namnet Abraham har hebreiskt ursprung och betyder "fader av många". Namnet Abram betyder "upphöjd fader".

Abraham kallas Guds vän och trons fader. Han lämnade sin faders land i tro på Guds löfte om ett annat land (Kanaans land). Han gifte sig med sin halvsyster Sara, men de kunde inte få egna barn, så Sara gav honom sin tjänarinna hagar som bihustru och hon födde åt honom Ismael. Gud lovade Abraham att han skulle få en son genom sin hustru Sara och han trodde på Gud, trots att det var fysiskt omöjligt för dem att få barn. Gud höll sitt löfte genom ett mirakel och lät Sara bli gravid med Abrahams son Isak. Abraham hade även en annan bihustru som hette Ketura och fick fler barn med henne som han sände iväg österut.

Korsreferenser: (8)

Ps 18:8
[Guds närmande beskrivs i liknande termer som mötet på Sinai berg, se 5 Mos 32:22. Jämför också med förstörelsen av Sodom och Gomorra, se 1 Mos 19:24–29. I följande stycke fram till vers 16 beskrivs Guds ingripande i termer som en jordbävning, storm, åska och kanske ett vulkanutbrott.]
Då gungade jorden (upp och ner) och den skakade,
bergens grundvalar darrade och skakade, eftersom han var vred (upptänd av ilska).
Ps 18:8
[Guds närmande beskrivs i liknande termer som mötet på Sinai berg, se 5 Mos 32:22. Jämför också med förstörelsen av Sodom och Gomorra, se 1 Mos 19:24–29. I följande stycke fram till vers 16 beskrivs Guds ingripande i termer som en jordbävning, storm, åska och kanske ett vulkanutbrott.]
Då gungade jorden (upp och ner) och den skakade,
bergens grundvalar darrade och skakade, eftersom han var vred (upptänd av ilska).
Jes 13:19
Och Babel, kungarikenas ära,
skönheten av kaldéernas stolthet,
ska bli som när Gud (Elohim) omstörtade
Sodom och Gomorra [1 Mos 19:23–29].
Jes 13:19
Och Babel, kungarikenas ära,
skönheten av kaldéernas stolthet,
ska bli som när Gud (Elohim) omstörtade
Sodom och Gomorra [1 Mos 19:23–29].
Matt 10:15
Jag säger er sanningen, det kommer att vara lindrigare för Sodom och Gomorras regioner [1 Mos 19:1–29] på domens dag än för den staden.
[Judarna ansåg att hedniska områden var befläckade och även marken orenad. Ortodoxa judar skakade därför demonstrativt av dammet från sina kläder och sandaler när de återvände till det heliga landet från en resa till icke-judiska områden. Jesus använder nu samma symbolik och jämställer en judisk stad i Galileen, som inte ville veta av lärjungarna, med en hednisk stad. Denna uppmaning från Jesus verkar praktiseras även senare, se Apg 13:51; 18:6.]
Matt 10:15
Jag säger er sanningen, det kommer att vara lindrigare för Sodom och Gomorras regioner [1 Mos 19:1–29] på domens dag än för den staden.
[Judarna ansåg att hedniska områden var befläckade och även marken orenad. Ortodoxa judar skakade därför demonstrativt av dammet från sina kläder och sandaler när de återvände till det heliga landet från en resa till icke-judiska områden. Jesus använder nu samma symbolik och jämställer en judisk stad i Galileen, som inte ville veta av lärjungarna, med en hednisk stad. Denna uppmaning från Jesus verkar praktiseras även senare, se Apg 13:51; 18:6.]
Luk 10:12
Jag säger er [mina lärjungar]: Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. [Sodom var känd för sin synd, 1 Mos 19:1–29. För den stad, som inte tar emot ett av dessa trettiofem par som sändes ut, väntar en större dom vid tidsålderns slut, se Matt 10:15.]
Luk 10:12
Jag säger er [mina lärjungar]: Sodom ska på den dagen få det lindrigare än den staden. [Sodom var känd för sin synd, 1 Mos 19:1–29. För den stad, som inte tar emot ett av dessa trettiofem par som sändes ut, väntar en större dom vid tidsålderns slut, se Matt 10:15.]