1 Moseboken 19:17

Och när de hade fört ut dem utanför sade han: "Fly för ert liv, se er inte tillbaka och stanna inte i slättlandet, fly till bergen, annars sveps ni bort." [Slättlandet var det område som förmodligen omstörtades och bildade Döda Havet.]


וַיְהִי   כְהוֹצִיאָם   אֹתָם   הַחוּצָה   וַיֹּאמֶר   הִמָּלֵט   עַל   נַפְשֶׁךָ   אַל   תַּבִּיט   אַחֲרֶיךָ   וְאַל   תַּעֲמֹד   בְּכָל   הַכִּכָּר   הָהָרָה   הִמָּלֵט   פֶּן   תִּסָּפֶה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἐξήγαγον αὐτοὺς ἔξω καὶ εἶπαν σῴζων σῷζε τὴν σεαυτοῦ ψυχήν μὴ περιβλέψῃς εἰς τὰ ὀπίσω μηδὲ στῇς ἐν πάσῃ τῇ περιχώρῳ εἰς τὸ ὄρος σῴζου μήποτε συμπαραλημφθῇς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וַ
יְהִי֩
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqw3ms
9004
3318
9048
כְ
הוֹצִיאָ֨
ם
som
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
dem
like
to come out
they
HR/Vhcc/Sp3mp
0853
9038
אֹתָ֜
ם
- obj.
them
HTo/Sp3mp
9009
2351
9011
הַ
ח֗וּצָ
ה
[best. form]
utanför, utsida
[till]
the
outside
to
HTd/Ncbsa/Sd
9001
0559
וַ
יֹּ֙אמֶר֙
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
4422
הִמָּלֵ֣ט fly to escape HVNv2ms
5921a
9014
עַל
־
på, över, ovanför upon
link
HR
5315
9021
נַפְשֶׁ֔
ךָ
själ, liv soul
your
HNcbsc/Sp2ms
0408
9014
אַל
־
inte not
link
HTn
5027
תַּבִּ֣יט se to look HVhi2ms
0310a
9031
אַחֲרֶ֔י
ךָ
efter, sedan behind
you
HNcmpc/Sp2ms
9002
0408
9014
וְ
אַֽל
־
och
inte
-, bindestreck
and
not
link
HC/Tn
5975
תַּעֲמֹ֖ד stå to stand HVqi2ms
9003
3605
9014
בְּ
כָל
־
i, på, med
allt
-, bindestreck
in
all
link
HR/Ncbsc
9009
3603
הַ
כִּכָּ֑ר
[best. form]
slätt
the
talent
HTd/Ncbsa
9009
2022
9011
הָ
הָ֥רָ
ה
[best. form]
berg
[till]
the
mountain
to
HTd/Ncbsa/Sd
4422
הִמָּלֵ֖ט fly to escape HVNv2ms
6435
9014
פֶּן
־
för då, annars lest
link
HTc
5595
9016
תִּסָּפֶֽה
׃
utplåna, förgås to snatch
verseEnd
HVNi2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.