1 Moseboken 19:16

Men han [Lot] dröjde sig kvar och männen tog tag i hans hand och i hans hustrus hand och i händerna på hans två döttrar, Herren (Jahve) var barmhärtig mot honom. Och de förde ut honom och ställde honom utanför staden.


וַיִּתְמַהְמָהּ   וַיַּחֲזִקוּ   הָאֲנָשִׁים   בְּיָדוֹ   וּבְיַד   אִשְׁתּוֹ   וּבְיַד   שְׁתֵּי   בְנֹתָיו   בְּחֶמְלַת   יְהוָה   עָלָיו   וַיֹּצִאֻהוּ   וַיַּנִּחֻהוּ   מִחוּץ   לָעִיר  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐταράχθησαν καὶ ἐκράτησαν οἱ ἄγγελοι τῆς χειρὸς αὐτοῦ καὶ τῆς χειρὸς τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν χειρῶν τῶν δύο θυγατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ φείσασθαι κύριον αὐτοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
4102
9015
וַֽ
יִּתְמַהְמָ֓הּ
׀
och
dröja
?
seq
to delay
separate
Hc/Vtw3ms
9001
2388
וַ
יַּחֲזִ֨קוּ
och
stärka, bli stark, fast, säker, tapper
seq
to strengthen
Hc/Vhw3mp
9009
0582
הָ
אֲנָשִׁ֜ים
[best. form]
människa
the
human
HTd/Ncmpa
9003
3027
9023
בְּ
יָד֣
וֹ
i, på, med
hand
hans
in
hand
his
HR/Ncbsc/Sp3ms
9002
9003
3027
9014
וּ
בְ
יַד
־
och
hand
and
in
hand
link
HC/R/Ncbsc
0802
9023
אִשְׁתּ֗
וֹ
kvinna woman
his
HNcfsc/Sp3ms
9002
9003
3027
וּ
בְ
יַד֙
och
hand
and
in
hand
HC/R/Ncbsc
8147
שְׁתֵּ֣י två two HAcfdc
1323
9023
בְנֹתָ֔י
ו
dotter daughter
his
HNcfpc/Sp3ms
9003
2551
בְּ
חֶמְלַ֥ת
i, på, med
barmhärtighet
in
compassion
HR/Ncfsc
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
5921a
9033
עָלָ֑י
ו
på, över, ovanför upon
him
HRd/Sp3ms
9001
3318
9033
וַ
יֹּצִאֻ֥
הוּ
och
frambringa, komma ut, komma fram, gå bort
honom
seq
to come out
him
Hc/Vhw3mp/Sp3ms
9001
5117
9033
וַ
יַּנִּחֻ֖
הוּ
och
vila
honom
seq
to rest
him
Hc/Vhw3mp/Sp3ms
9006
2351
מִ
ח֥וּץ
från
utanför, utsida
from
outside
HR/Ncbsc
9005
5892b
9016
לָ
עִֽיר
׃
till, för
Stad, befäst stad med mur
[Vers slut]
to
city
verseEnd
HRd/Ncbsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.