1 Moseboken 17:23

Abraham tog sin son Ismael och alla som var födda i hans hus och alla som var köpta med hans pengar, varje manlig person i Abrahams hus, och omskar dem på köttet, på deras förhud, denna samma dag, såsom Gud (Elohim) hade sagt till honom.


וַיִּקַּח   אַבְרָהָם   אֶת   יִשְׁמָעֵאל   בְּנוֹ   וְאֵת   כָּל   יְלִידֵי   בֵיתוֹ   וְאֵת   כָּל   מִקְנַת   כַּסְפּוֹ   כָּל   זָכָר   בְּאַנְשֵׁי   בֵּית   אַבְרָהָם   וַיָּמָל   אֶת   בְּשַׂר   עָרְלָתָם   בְּעֶצֶם   הַיּוֹם   הַזֶּה   כַּאֲשֶׁר   דִּבֶּר   אִתּוֹ   אֱלֹהִים  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἔλαβεν Αβρααμ Ισμαηλ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς οἰκογενεῖς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἀργυρωνήτους καὶ πᾶν ἄρσεν τῶν ἀνδρῶν τῶν ἐν τῷ οἴκῳ Αβρααμ καὶ περιέτεμεν τὰς ἀκροβυστίας αὐτῶν ἐν τῷ καιρῷ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καθὰ ἐλάλησεν αὐτῷ ὁ θεός
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
3947
וַ
יִּקַּ֨ח
och
ta
seq
to take
Hc/Vqw3ms
0085
אַבְרָהָ֜ם Abraham Abraham HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3458
יִשְׁמָעֵ֣אל Ismael Ishmael HNpm
1121a
9023
בְּנ֗
וֹ
son son
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0853
וְ
אֵ֨ת
och
-
and
obj.
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3211
יְלִידֵ֤י född born HNcmpc
1004b
9023
בֵית
וֹ֙
hus house
his
HNcbsc/Sp3ms
9002
0853
וְ
אֵת֙
och
-
and
obj.
HC/To
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
4736
מִקְנַ֣ת inköp purchase HNcfsc
3701
9023
כַּסְפּ֔
וֹ
silver silver
his
HNcbsc/Sp3ms
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsa
2145
זָכָ֕ר man male HAabsa
9003
0582
בְּ
אַנְשֵׁ֖י
i, på, med
bräcklig människa, man, människosläktet, människa
in
human
HR/Ncmpc
1004b
בֵּ֣ית hus house HNcbsc
0085
אַבְרָהָ֑ם Abraham Abraham HNpm
9001
4135a
וַ
יָּ֜מָל
och
omskära
seq
to circumcise
Hc/Vqw3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
1320
בְּשַׂ֣ר kött flesh HNcbsc
6190
9028
עָרְלָתָ֗
ם
förhud foreskin
their
HNcfsc/Sp3mp
9003
6106
בְּ
עֶ֙צֶם֙
i, på, med
ben
in
bone
HR/Ncbsc
9009
3117
הַ
יּ֣וֹם
[best. form]
dag
the
day
HTd/Ncbsa
9009
2088
הַ
זֶּ֔ה
[best. form]
detta
the
this
HTd/Tm
9004
0834d
כַּ
אֲשֶׁ֛ר
som
som vilken
like
as which
HR/Tr
1696
דִּבֶּ֥ר tala to speak HVpp3ms
0854
9033
אִתּ֖
וֹ
med, från with
him
HRd/Sp3ms
0430
9016
אֱלֹהִֽים
׃
Gud God
verseEnd
HNcmpa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.