1 Moseboken 16:5

Då sade Sarai till Abram: "Det är ditt fel att all denna laglöshet (terror, destruktiva kraft, plundring – hebr. chamas) har drabbat mig. Jag tillät min tjänare att ligga med dig, men när hon såg att hon var gravid började hon förakta mig. Låt Herren döma mellan mig och dig." [Sista delen kan också översättas: "Låt Gud straffa dig för det här."]


וַתֹּאמֶר   שָׂרַי   אֶל   אַבְרָם   חֲמָסִי   עָלֶיךָ   אָנֹכִי   נָתַתִּי   שִׁפְחָתִי   בְּחֵיקֶךָ   וַתֵּרֶא   כִּי   הָרָתָה   וָאֵקַל   בְּעֵינֶיהָ   יִשְׁפֹּט   יְהוָה   בֵּינִי   וּבֵינֶיׄךָ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

εἶπεν δὲ Σαρα πρὸς Αβραμ ἀδικοῦμαι ἐκ σοῦ ἐγὼ δέδωκα τὴν παιδίσκην μου εἰς τὸν κόλπον σου ἰδοῦσα δὲ ὅτι ἐν γαστρὶ ἔχει ἠτιμάσθην ἐναντίον αὐτῆς κρίναι ὁ θεὸς ἀνὰ μέσον ἐμοῦ καὶ σοῦ
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk (arameisk) – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Arameiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
תֹּ֨אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3fs
8297
שָׂרַ֣י Sarai Sarai HNpf
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
0087
אַבְרָם֮ Abram Abram HNpm
2555
9020
חֲמָסִ֣
י
våld violence
my
HNcbsc/Sp1bs
5921a
9031
עָלֶי
ךָ֒
på, över, ovanför upon
you
HRd/Sp2ms
0595 (hebr. 0589)
אָנֹכִ֗י I HPp1bs
5414
נָתַ֤תִּי ge to give HVqp1cs
8198
9020
שִׁפְחָתִ
י֙
tjänarinna maidservant
my
HNcfsc/Sp1bs
9003
2436
9021
בְּ
חֵיקֶ֔
ךָ
i, på, med
famn
din, ditt
in
bosom
your
HR/Ncbsc/Sp2ms
9001
7200
וַ
תֵּ֙רֶא֙
och
se
seq
to see
Hc/Vqw3fs
3588a
כִּ֣י för for HTc
2029
הָרָ֔תָה Bli gravid to conceive HVqp3fs
9001
7043
וָ
אֵקַ֖ל
och
lätta
seq
to lighten
Hc/Vqw1cs
9003
5869a
9024
בְּ
עֵינֶ֑י
הָ
i, på, med
öga
henne, hennes
in
eye
her
HR/Ncbdc/Sp3fs
8199
יִשְׁפֹּ֥ט döma to judge HVqi3ms
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0996
9030
בֵּינִ֥
י
mellan between
me
HNcbsc/Sp1bs
9002
0996
9031
9016
וּ
בֵינֶֽיׄ
ךָ
׃
och
mellan
du
and
between
you
verseEnd
HC/Ncmpc/Sp2ms
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.