1 Moseboken 16:11

Sedan sade Herrens ängel till henne: "Du är nu gravid
    och ska snart föda en son.
Du ska ge honom namnet Ismael [uttalas "Jishmael" på hebreiska; betyder "Herren hör"],
    för Herren (Jahve) har hört hur du plågats (varit under andras våld).


וַיֹּאמֶר   לָהּ   מַלְאַךְ   יְהוָה   הִנָּךְ   הָרָה   וְיֹלַדְתְּ   בֵּן   וְקָרָאת   שְׁמוֹ   יִשְׁמָעֵאל   כִּי   שָׁמַע   יְהוָה   אֶל   עָנְיֵךְ  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ ἄγγελος κυρίου ἰδοὺ σὺ ἐν γαστρὶ ἔχεις καὶ τέξῃ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ισμαηλ ὅτι ἐπήκουσεν κύριος τῇ ταπεινώσει σου
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֤אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
9005
9034
לָ
הּ֙
till, för
to
her
HRd/Sp3fs
4397
מַלְאַ֣ךְ ängel, budbärare messenger HNcbsc
3068
יְהוָ֔ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
2009
9042
הִנָּ֥
ךְ
se, beskåda behold
you
HTj/Sp2fs
2030a
הָרָ֖ה gravid pregnant HAafsa
9002
3205
וְ
יֹלַ֣דְתְּ
och
att föda
and
to beget
HC/Vqrfsa
1121a
בֵּ֑ן son son HNcbsa
9001
7121
וְ
קָרָ֤את
och
ropa, proklamera, kalla, namnge
seq
to call
Hc/Vqq2fs
8034
9023
שְׁמ
וֹ֙
namn name
his
HNcbsc/Sp3ms
3458
יִשְׁמָעֵ֔אל Ismael Ishmael HNpm
3588a
9014
כִּֽי
־
för for
link
HTc
8085
שָׁמַ֥ע höra, lyssna, lyda to hear HVqp3ms
3068
יְהוָ֖ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0413
9014
אֶל
־
mot, till to(wards)
link
HR
6040
9022
9016
עָנְיֵֽ
ךְ
׃
lidande, nöd, fattig
[Vers slut]
affliction
your
verseEnd
HNcbsc/Sp2fs
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.