1 Moseboken 15:13

Han sade till Abram: "Du ska veta (känna väl till) att din säd (dina arvingar, efterkommande) ska bli främlingar i ett land som inte är deras, och skall tjäna dem och de ska vara plågade av dem i 400 år,


וַיֹּאמֶר   לְאַבְרָם   יָדֹעַ   תֵּדַע   כִּי   גֵר   יִהְיֶה   זַרְעֲךָ   בְּאֶרֶץ   לֹא   לָהֶם   וַעֲבָדוּם   וְעִנּוּ   אֹתָם   אַרְבַּע   מֵאוֹת   שָׁנָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐρρέθη πρὸς Αβραμ γινώσκων γνώσῃ ὅτι πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα σου ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ καὶ δουλώσουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὐτοὺς τετρακόσια ἔτη
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
0559
וַ
יֹּ֣אמֶר
och
säga, tala
seq
to say
Hc/Vqw3ms
9005
0087
לְ
אַבְרָ֗ם
till, för
Abram
to
Abram
HR/Npm
3045
יָדֹ֨עַ veta to know HVqaa
3045
תֵּדַ֜ע veta to know HVqi2ms
3588a
9014
כִּי
־
för for
link
HTc
1616
9015
גֵ֣ר
׀
främling sojourner
separate
HNcbsa
1961
יִהְיֶ֣ה att falla ut, komma till stånd, bli, vara to be HVqi3ms
2233
9021
זַרְעֲ
ךָ֗
säd seed
your
HNcbsc/Sp2ms
9003
0776
בְּ
אֶ֙רֶץ֙
i, på, med
land, jord
in
land
HR/Ncbsa
3808
לֹ֣א inte not HTn
9005
9038
לָ
הֶ֔ם
till, för
to
them
HRd/Sp3mp
9001
5647
9038
וַ
עֲבָד֖וּ
ם
och
tjäna, bruka, odla
dem
seq
to serve
them
Hc/Vqq3cp/Sp3mp
9001
6031b
וְ
עִנּ֣וּ
och
plåga
seq
to afflict
Hc/Vpq3cp
0853
9038
אֹתָ֑
ם
- obj.
them
HTo/Sp3mp
0702
אַרְבַּ֥ע fyra four HAcbsc
3967
מֵא֖וֹת hundra hundred HAcfpa
8141
9016
שָׁנָֽה
׃
år year
verseEnd
HNcfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.