1 Moseboken 14:5

Och i det fjortonde året kom Kedarlaomer och de kungar, som var med honom, och de slog rafaeerna i Asterot-Karnaim och suseerna i Ham och emeerna i Save-Kirjataim


וּבְאַרְבַּע   עֶשְׂרֵה   שָׁנָה   בָּא   כְדָרְלָעֹמֶר   וְהַמְּלָכִים   אֲשֶׁר   אִתּוֹ   וַיַּכּוּ   אֶת   רְפָאִים   בְּעַשְׁתְּרֹת   קַרְנַיִם   וְאֶת   הַזּוּזִים   בְּהָם   וְאֵת   הָאֵימִים   בְּשָׁוֵה   קִרְיָתָיִם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐν δὲ τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει ἦλθεν Χοδολλογομορ καὶ οἱ βασιλεῖς οἱ μετ᾽ αὐτοῦ καὶ κατέκοψαν τοὺς γίγαντας τοὺς ἐν Ασταρωθ Καρναιν καὶ ἔθνη ἰσχυρὰ ἅμα αὐτοῖς καὶ τοὺς Ομμαίους τοὺς ἐν Σαυη τῇ πόλει
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
9003
0702
וּ
בְ
אַרְבַּע֩
och
fyra
and
in
four
HC/R/Acbsc
6240
עֶשְׂרֵ֨ה tiotal ten HAcbsc
8141
שָׁנָ֜ה år year HNcfsa
0935
בָּ֣א komma, gå in, gå, föra fram to come (in) HVqp3ms
3540
כְדָרְלָעֹ֗מֶר Kedarlaomer Chedorlaomer HNpm
9002
9009
4428
וְ
הַ
מְּלָכִים֙
och
kung
and
the
king
HC/Td/Ncmpa
0834a
אֲשֶׁ֣ר som, vilket, vilken which HTr
0854
9033
אִתּ֔
וֹ
med, från with
him
HRd/Sp3ms
9001
5221
וַ
יַּכּ֤וּ
och
slå, döda
seq
to smite
Hc/Vhw3mp
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
7497b
רְפָאִים֙ rafae Rephaim HNgmpa
9003
6255
בְּ
עַשְׁתְּרֹ֣ת
i, på, med
Asterot-Karnaim
in
Ashteroth-karnaim
HR/Npl
6255
קַרְנַ֔יִם Asterot-Karnaim Ashteroth-karnaim HNpl
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
9009
2104
הַ
זּוּזִ֖ים
[best. form]
susé
the
Zuzim
HTd/Npl
9003
1990
בְּ
הָ֑ם
i, på, med
Ham
in
Ham
HR/Npl
9002
0853
וְ
אֵת֙
och
-
and
obj.
HC/To
9009
0368
הָֽ
אֵימִ֔ים
[best. form]
Emim, emeer
the
Emim
HTd/Npl
9003
7740
בְּ
שָׁוֵ֖ה
i, på, med
Shavedalen
in
Shaveh
HR/Npl
7156
9016
קִרְיָתָֽיִם
׃
Qirjatam Kiriathaim
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.