1 Moseboken 14:1

Det hände sig i de dagar då
    Amrafel var kung i Shinar [Babylon],
    Arioch var kung i Ellasar [troligvis i Messopotanien],
    Kedarlaomer var kung i Elam [nuvarande Iran]
    och Tidal var kung i Gojim [pluralformen av goyim används generellt för hednanationer].


וַיְהִי   בִּימֵי   אַמְרָפֶל   מֶלֶךְ   שִׁנְעָר   אַרְיוֹךְ   מֶלֶךְ   אֶלָּסָר   כְּדָרְלָעֹמֶר   מֶלֶךְ   עֵילָם   וְתִדְעָל   מֶלֶךְ   גּוֹיִם  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

ἐγένετο δὲ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῇ Αμαρφαλ βασιλέως Σεννααρ Αριωχ βασιλεὺς Ελλασαρ καὶ Χοδολλογομορ βασιλεὺς Αιλαμ καὶ Θαργαλ βασιλεὺς ἐθνῶν
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
1961
וַ
יְהִ֗י
och
att falla ut, komma till stånd, bli, vara
seq
to be
Hc/Vqw3ms
9003
3117
בִּ
ימֵי֙
i, på, med
dag
in
day
HR/Ncmpc
0569
אַמְרָפֶ֣ל Amrafel Amraphel HNpm
4428
9014
מֶֽלֶךְ
־
kung king
link
HNcbsc
8152
שִׁנְעָ֔ר Shinar Shinar HNpl
0746a
אַרְי֖וֹךְ Arioch Arioch HNpm
4428
מֶ֣לֶךְ kung king HNcbsc
0495
אֶלָּסָ֑ר Ellasar Ellasar HNpl
3540
כְּדָרְלָעֹ֙מֶר֙ Kedarlaomer Chedorlaomer HNpm
4428
מֶ֣לֶךְ kung king HNcbsc
5867a
עֵילָ֔ם Elam Elam HNpl
9002
8413
וְ
תִדְעָ֖ל
och
Tidal
and
Tidal
HC/Npm
4428
מֶ֥לֶךְ kung king HNcbsc
1471b
9016
גּוֹיִֽם
׃
Gojim Goyim
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.