1 Moseboken 13:10

Lot lyfte upp sina ögon och såg hela Jordanslätten. Den var grönskande (ordagrant: ett område bevattnat av källflöden) överallt, som en Herrens trädgård, lik Egyptens land när man går till Tsoar, innan Herren förstörde Sodom och Gomorra. [Här beskrivs området som idag är Döda havet som om det vore Edens lustgård. Det är inte otänbart att Döda havet bildades när Sodom och Gomorra förstördes, se 1 Mos 14:3; 19:25.]


וַיִּשָּׂא   לוֹט   אֶת   עֵינָיו   וַיַּרְא   אֶת   כָּל   כִּכַּר   הַיַּרְדֵּן   כִּי   כֻלָּהּ   מַשְׁקֶה   לִפְנֵי   שַׁחֵת   יְהוָה   אֶת   סְדֹם   וְאֶת   עֲמֹרָה   כְּגַן   יְהוָה   כְּאֶרֶץ   מִצְרַיִם   בֹּאֲכָה   צֹעַר  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ ἐπάρας Λωτ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἶδεν πᾶσαν τὴν περίχωρον τοῦ Ιορδάνου ὅτι πᾶσα ἦν ποτιζομένη πρὸ τοῦ καταστρέψαι τὸν θεὸν Σοδομα καὶ Γομορρα ὡς ὁ παράδεισος τοῦ θεοῦ καὶ ὡς ἡ γῆ Αἰγύπτου ἕως ἐλθεῖν εἰς Ζογορα
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.



Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9001
5375
9014
וַ
יִּשָּׂא
־
och
lyfta
-, bindestreck
seq
to lift
link
Hc/Vqw3ms
3876
ל֣וֹט Lot Lot HNpm
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
5869a
9023
עֵינָ֗י
ו
öga eye
his
HNcbdc/Sp3ms
9001
7200
וַ
יַּרְא֙
och
se
seq
to see
Hc/Vqw3ms
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
3605
9014
כָּל
־
allt all
link
HNcbsc
3603
כִּכַּ֣ר slätt talent HNcbsc
9009
3383
הַ
יַּרְדֵּ֔ן
[best. form]
Jordan
the
Jordan
HTd/Npl
3588a
כִּ֥י för for HTc
3605
9024
כֻלָּ֖
הּ
allt all
her
HNcbsc/Sp3fs
4945b
מַשְׁקֶ֑ה vattenrik, dryck irrigation HNcbsa
9005
6440
9015
לִ
פְנֵ֣י
׀
till, för
ansikte
?
to
face
separate
HR/Ncmpc
7843
שַׁחֵ֣ת fördärva to ruin HVpcc
3068
יְהוָ֗ה JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
0853
9014
אֶת
־
- obj.
link
HTo
5467
סְדֹם֙ Sodom Sodom HNpl
9002
0853
9014
וְ
אֶת
־
och
-
-, bindestreck
and
obj.
link
HC/To
6017
עֲמֹרָ֔ה Gomorra Gomorrah HNpl
9004
1588
9014
כְּ
גַן
־
som
fruktträdgård, trädgård
-, bindestreck
like
garden
link
HR/Ncbsc
3068
יְהוָה֙ JHVH, Jahve, Herren YHWH HNpt
9004
0776
כְּ
אֶ֣רֶץ
som
land, jord
like
land
HR/Ncbsc
4714
מִצְרַ֔יִם Egypten Egypt HNpl
0935
9041
בֹּאֲ
כָ֖ה
komma, gå in, gå, föra fram to come (in)
you
HVqcc/Sp2ms
6820
9016
צֹֽעַר
׃
Soar Zoar
verseEnd
HNpl
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.