1 Moseboken 12:3

Och jag ska inympa (välsigna – hebr. va-avarecha)
    dem som välsignar dig (hebr. mevarcheicha),
    och den som vanärar dig (inte respekterar; ordagrant: "tar lätt på dig" – hebr. mekilel)
ska jag förbanna (helt förgöra – hebr. arar), och inympade (blandade med, välsignade – hebr. ve-nivrechu) – ska alla jordens familjer (släkter, nationer) bli i dig [Abraham]."

[Vers 2–3 formar en kiasm i flera nivåer. Den yttre ramen handlar om folkslag/familjer, se vers 2a och 3c. Den andra nivån har att göra med välsignelse. Den hebreiska roten för välsigna (hebr. barach) har även betydelsen att böja knä och inympa. Här finns en djup sanning att den som välsignar Guds folk, också blir inympad i Guds familj. Centralt i vers 3a finns en kiasm med kontraster. I hebreiskan förstärks det av att orden för jag ska välsigna/förbanna båda börjar på bokstaven Alef och centralt står det två ord som båda börjar på Mem.

Det är också sju välsignelser:

Jag ska göra dig till ett stort folkslag
  Jag ska välsigna dig
    Jag ska göra ditt namn stort
      Du ska bli till en välsignelse
    Jag ska välsigna dem som välsignar dig
  Jag ska förbanna de som förbannar dig
I dig ska jordens alla folk bli välsignade (inympade)]


וַאֲבָרֲכָה   מְבָרְכֶיךָ   וּמְקַלֶּלְךָ   אָאֹר   וְנִבְרְכוּ   בְךָ   כֹּל   מִשְׁפְּחֹת   הָאֲדָמָה  
Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

καὶ εὐλογήσω τοὺς εὐλογοῦντάς σε καὶ τοὺς καταρωμένους σε καταράσομαι καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς
Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

Hebreisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
9002
1288
וַ
אֲבָֽרֲכָה֙
och
välsigna
and
to bless
HC/Vpu1cs
1288
9031
מְבָ֣רְכֶ֔י
ךָ
välsigna to bless
you
HVprmpc/Sp2ms
9002
7043
9031
וּ
מְקַלֶּלְ
ךָ֖
och
lätta
du
and
to lighten
you
HC/Vprmsc/Sp2ms
0779
אָאֹ֑ר förbanna to curse HVqi1cs
9001
1288
וְ
נִבְרְכ֣וּ
och
välsigna
seq
to bless
Hc/VNq3cp
9003
9031
בְ
ךָ֔
i, på, med
in
you
HRd/Sp2ms
3605
כֹּ֖ל allt all HNcbsc
4940
מִשְׁפְּחֹ֥ת släkt family HNcfpc
9009
0127
9016
הָ
אֲדָמָֽה
׃
[best. form]
mark, jord
[Vers slut]
the
land
verseEnd
HTd/Ncfsa
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.