1 Moseboken 11:31

Terach tog Abram, sin son och Lot, Harans son, och Saraj, hans svärdotter Abrams hustru, och de vandrade iväg från Ur i Kaldéen och de kom till Haran där de vistades.


Den Hebreiska texten BETA

Hebreiska Masoriska texten (MA), Läsriktning från höger till vänster

וַיִּקַּח   תֶּרַח   אֶת   אַבְרָם   בְּנוֹ   וְאֶת   לוֹט   בֶּן   הָרָן   בֶּן   בְּנוֹ   וְאֵת   שָׂרַי   כַּלָּתוֹ   אֵשֶׁת   אַבְרָם   בְּנוֹ   וַיֵּצְאוּ   אִתָּם   מֵאוּר   כַּשְׂדִּים   לָלֶכֶת   אַרְצָה   כְּנַעַן   וַיָּבֹאוּ   עַד   חָרָן   וַיֵּשְׁבוּ   שָׁם  

Grekiska Septuaginta (LXX), Läsriktning från vänster till höger

καὶ ἔλαβεν Θαρα τὸν Αβραμ υἱὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Λωτ υἱὸν Αρραν υἱὸν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ τὴν Σαραν τὴν νύμφην αὐτοῦ γυναῖκα Αβραμ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐκ τῆς χώρας τῶν Χαλδαίων πορευθῆναι εἰς τὴν γῆν Χανααν καὶ ἦλθεν ἕως Χαρραν καὶ κατῴκησεν ἐκεῖ

Grundtextkommentarer

MA har 29 ord, LXX har 47 (+18).Interlinjär – horisontal

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.Läsriktning från höger till vänster


Interlinjär – tabell

Strongs nr Hebreiska Svenska Engelska Grammatik Kod
H9001
H3947
וַ (v)
יִּקַּ֨ח (laqach)
och, men
ta
seq
to take
Hc
Vqw3ms
H8646
תֶּ֜רַח (terach)
Terach Terah HNpm
H0853
H9014
אֶת (et)
־
-
-
obj.
link
HTo

H0087
אַבְרָ֣ם (avram)
Abram Abram HNpm
H1121a
H9023
בְּנ֗ (ben)
וֹ (ho)
son
hans
son
his
HNcbsc
Sp3ms
H9002
H0853
H9014
וְ (v)
אֶת (et)
־
och, men
-
-
and
obj.
link
HC
To

H3876
ל֤וֹט (lot)
Lot Lot HNpm
H1121a
H9014
בֶּן (ben)
־
son
-
son
link
HNcbsc

H2039
הָרָן֙ (haran)
Haran Haran HNpm
H1121a
H9014
בֶּן (ben)
־
son
-
son
link
HNcbsc

H1121a
H9023
בְּנ֔ (ben)
וֹ (ho)
son
hans
son
his
HNcbsc
Sp3ms
H9002
H0853
וְ (v)
אֵת֙ (et)
och, men
-
and
obj.
HC
To
H8297
שָׂרַ֣י (saraj)
Saraj Sarai HNpf
H3618
H9023
כַּלָּת֔ (kalah)
וֹ (ho)
svärdotter
hans
daughter-in-law
his
HNcfsc
Sp3ms
H0802
אֵ֖שֶׁת (ishah)
kvinna, hustru woman HNcfsc
H0087
אַבְרָ֣ם (avram)
Abram Abram HNpm
H1121a
H9023
בְּנ֑ (ben)
וֹ (ho)
son
hans
son
his
HNcbsc
Sp3ms
H9001
H3318
וַ (v)
יֵּצְא֨וּ (jatsa)
och, men
frambringa, komma ut, komma fram, g...
seq
to come out
Hc
Vqw3mp
H0854
H9038
אִתָּ֜ (et)
ם (hem)
med, från
dem
with
them
HRd
Sp3mp
H9006
H0218b
מֵ (m)
א֣וּר (or)
från
Ur
from
Ur
HR
Npl
H3778
כַּשְׂדִּ֗ים (kasdi)
kaldé Chaldea HNpl
H9005
H1980
לָ (l)
לֶ֙כֶת֙ (halach)
till, för, av
gå, vandra
to
to go
HR
Vqcc
H0776
H9011
אַ֣רְצָ (erets)
ה (ha)
land, jord
[till]
land
to
HNcbsc
Sd
H3667a
כְּנַ֔עַן (kenaan)
Kanaan Canaan HNpl
H9001
H0935
וַ (v)
יָּבֹ֥אוּ (bo)
och, men
komma, gå in, gå, föra fram
seq
to come (in)
Hc
Vqw3mp
H5704
H9014
עַד (ad)
־
tills, fram tills, så länge som
-
till
link
HR

H2771a
חָרָ֖ן (charan)
Charan Haran HNpl
H9001
H3427
וַ (v)
יֵּ֥שְׁבוּ (jashav)
och, men
sitta, bo, vistas
seq
to dwell
Hc
Vqw3mp
H8033
H9016
שָֽׁם (sham)
׃
där
[Vers slut]
there
verseEnd
HD

Färgen på orden markerar hur ovanlig användningen är, ju rödare desto ovanligare.

Färgskala:  
1-5
|6-10
|11-50
|51-100
|101-500
|501-1000
|1000+

  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 Flera svenska översättningar – (NUB, 1917, SFB95, SFB15, SVL)
 nuBibeln – av Biblica, Internationella Bibelsällskapet (samma organisation som också står bakom engelska NIV)
 Svenska Folkbibeln 2015 – reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten
 Nya Levande Bibeln – parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..
 Bibel2000 – av Bibelkommissionen, en statlig utredning som tillsattes 1972 där NT blev klart 1981 och GT år 2000
 Bibel2000 (gamla hemsidan)
 Svenskbibel – översättning av Ragnar Blomfelt
 Waldenströms översättning – Paul Petter Waldenströms översättning med förklarande anmärkningar i texten
 1917 års översättning – Gustav V:s bibel av Bibelkommissionen, påbörjades år 1773.
 Gustav Vasa Bibel (1526) – den första Bibeln på svenska

Nordiska språk:
 Norska Nettbibelen (2011)
 Finska Raamattu
 Danska Brugbibelen
 Tyska (1545)

Engelska:
 Flera engelska översättningar – Flera engelska översättningar bredvid varandra
 Expanded Bible – Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified – Den första expanderade översättningen
 New International Version – En av de största engelska översättningarna
 Complete Jewish Bible – översättning med många translittererade judeiska begrepp
 American standard version
 New King James Version – En av de vanligaste engelska översättningarna, följer Textus Receptus
 Tree of life version – Messiansk översättning
 NET Bible – Stort tillhörande kommentarsverk, generös copyright policy
 The Voice – Läser som ett manus
 Youngs Literal Translation – Ordagrann översättning
 Bible Hub – Hemsida med många engelska översättningar

Kommentarer:
 Bible Hub – Kommentarer på Biblehub
 Enduring word – Kommentarer på Enduring word (hela kapitlet)